Studenci wyjeżdżający: studia

Studenci zainteresowani realizacją części programu studiów zagranicą mogą wskazać trzy uczelnie, spośród tych, z którymi nasz Wydział ma zawarte umowy o współpracy w ramach programu Erasmus+. Listę uczelni partnerskich zamieszczono niżej. W osobnej zakładce można znaleźć opis procedury rekrutacyjnej oraz regulujące jej przebieg dokumenty. Na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW można znaleźć szereg praktycznych informacji, a na stronie Erasmus+ szczegółowy opis programu.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach