glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Strefa studenta

Rodzaje studiów

Na kierunku Kulturoznawstwo prowadzone są:
- trzyletnie licencjackie studia stacjonarne (dzienne);
- trzyletnie licencjackie studia niestacjonarne (zaoczne);
- dwuletnie stacjonarne studia magisterskie (studia II stopnia);
- dwuletnie niestacjonarne (zaoczne) studia magisterskie (studia II stopnia), .
 Program studiów

Program studiów na kierunku Kulturoznawstwo obejmuje zajęcia z zakresu teorii i historii kultury, refleksji nad językiem w różnych sytuacjach komunikacyjnych, podstaw antropologii, wprowadzenia do filozofii, elementów estetyki i wiedzy o doktrynach estetycznych, historii sztuki, historii muzyki, poetyki intersemiotycznej, wiedzy o teatrze, filmie, Internecie i e-learningu, technikach audiowizualnych, wiedzy o kulturach i religiach świata oraz podstawach dialogu międzykulturowego, o relacjach między różnymi obszarami kultury w ramach Unii Europejskiej, o określaniu tożsamości regionalnych i grupowych. Nowym obszarem kształcenia odpowiadającym na zapotrzebowanie rynku pracy jest specjalizacja wprowadzająca do interdyscyplinarnych studiów muzeologicznych.  

Studenci mogą ponadto uczestniczyć w zajęciach  modułowych, których jest bardzo duży wybór. 

Moduły na studiach I stopnia:

1.     Zarządzanie kulturą (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)

2.     Komunikacja w biznesie (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)

3.     Media w kulturze (na studiach stacjonarnych)

4.     Film i teatr (na studiach stacjonarnych)

5.     Kolekcjonerstwo – rzeczoznawstwo – rynek sztuki (na studiach stacjonarnych)

Moduły na studiach II stopnia:

1.     Zarządzanie kulturą (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)

2.     Komunikacja w biznesie (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)

3.     Media użytkowe w kulturze (na studiach stacjonarnych)

4.     Film i teatr (na studiach stacjonarnych)

5.     Tożsamość i komunikacja międzykulturowa (na studiach stacjonarnych)

            6.     Design (na studiach stacjonarnych)

 

Program studiów
Plany zajęć

 


Zainteresowania i pasje

Studenci kulturoznawstwa mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych, talentów i pasji nie tylko podczas zajęć, lecz także w ramach działalności Chóru UKSW, uniwersyteckiej telewizji Panda TV, Radia Kampus, Teatru Akademickiego "...ale o co chodzi...?" oraz licznych studenckich kół naukowych i kół zainteresowań, takich jak:

Koło Fotograficzne ?Fotograty(opiekun: dr Piotr Dejneka)
Koło Filmowe UKSW FilmOFFka (opiekun: dr Mateusz Werner) 
- Koło Naukowe Kulturoznawców Culture ON (opiekun: dr Piotr Jakubowski)
- Koło Fundraiserów WNH UKSW (opiekun: dr Marcin Jewdokimow)
Koło Zarządzania Projektami Kultury (opiekun: mgr Kama Pawlicka)
Grupa Social Media WNH UKSW (opiekun: dr Anna Wróblewska)
 Wymiana międzynarodowa

Studenci mają możliwość studiowania na innych uniwersytetach w Polsce (w ramach programu MOST) i za granicą (ERASMUS), między innymi w Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Ołomuńcu, Genui, Ostrawie, Wilnie, Budapeszcie, Frankfurcie nad Odrą, Santiago de Compostela, Turynie.


 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach