Tomira Chmielewska-Ignatowicz, dr

IMIĘ I NAZWISKO:

 

TOMIRA CHMIELEWSKA-IGNATOWICZ                                                        

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE: ASYSTENT

 ADRES E-MAIL: tomiraj@poczta.onet.pl

WYKSZTAŁCENIE: doktor nauk humanistycznych w zakresie Kulturoznawstwa

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Komunikacja społeczna, komunikacja medialna, Public Relations  I marketing w usługach medycznych, kulturowe aspekty zdrowia i choroby, komunikacja lekarz-pacjent, psychoonkologia

 

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

 

2015

Why should the doctors pay close attention to the way they communicate with patients – about PR regarding health industry., Wawrzak-Chodaczek M., Kowal J., Ostapiuk K., (red), Communikation and information technology in society, Volume 1 “Real Communication”,  Cambridge Scholars Publisher 2015

Is a patient's knowledge regarding cancer one of the most important conditions of a partner relationship with a doctor?, Challenges of the current medicine, Krajewska-Kułak E (red.), Published by University in Białystok, Health Science Department, Białystok 2015, vol. 4.

 

 

2014

Dlaczego nie mówimy wprost, o co chodzi? O kulturowej tabuizacji słów: “śmierć” i“seks”, utrudniającej niejednokrotnie komunikację lekarz-pacjent, Bralczyk J. (współautor), [w:] Goban-Klas T., (red.), Komunikowanie w ochronie zdrowia, Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A , Warszawa 2014

Communication between a doctor and a patient – from paternalism to patient's autonomy, Challenges of the current medicine, Krajewska-Kułak E (red.), Published by University in Białystok, Health Science Department, Białystok 2014, vol. 3, 142-156

 

2013

Diagnoza: rak. Rzecz o ważności sposobu przekazania przez lekarza informacji pacjentowi o chorobie nowotworowej...”, Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A., (red.).,  Społeczne konteksty chorób przewlekłych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013

What do oncological patients pay attention to while watching medical TV series?, Challenges of the current medicine, Krajewska-Kułak E (red.), Published by University in Białystok, Health Science Department, Białystok 2013, vol. 2, 59-67

 

 

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

 

2015

23-26.04.2015, Białystok– X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, referat pt.: „„Czy wiedza pacjenta na temat choroby nowotworowej jest jednym z ważniejszych warunków tworzenia się partnerskich relacji lekarz-pacjent?

07-09.05.2015, Olsztyn– II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Seriale w kontekście kulturowym- po dwóch stronach ekranu” , referat pt.: „Efekt trzeciej osoby, czyli o przekonaniu na temat wpływu seriali medycznych na odbiorców – w opinii pacjentów i lekarzy.”

 

2014

● 07-09.04.2014, Olsztyn– I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Seriale w kontekście kulturowym-w poszukiwaniu ideału i straconego czasu” , referat pt.: „Prawda i fałsz w serialach medycznych”

● 22-25.04.2014, Białystok– IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, referat pt.: „W jaki sposób przekazują pacjentowi diagnozę choroby nowotworowej lekarze w serialach medycznych...”

● 26-27.09.2014 r., Warszawa, Uniwersytet Warszawski, I Konferencja Naukowej z cyklu "Interdyscyplinarne Spojrzenie na Społeczeństwo. Jak dostrzec zmianę?", referat pt. " Od paternalizmu do partnerstwa...zmiany w relacji: lekarz-pacjent. Kiedy i komu potrzebne tego typu zmiany?" 

10-11.12.2014, Warszawa– VI Konferencja Młodych Naukowców z cyklu „Wyzwania Nowych Mediów” , referat pt.: „Pacjent onkologiczny-Internet – lekarz, czyli jakiej wiedzy poszukują w Internecie pacjenci onkologiczni i jak tę wiedzę oceniają lekarze onkolodzy”

 

2013

07-08.03.2013, Łódź – I Krajowa Konferencja Naukowa „Socjologia medycyny-promocja zdrowia-biopolityka”, referat pt.:” Diagnoza: rak. Rzecz o ważności sposobu przekazania przez lekarza pacjentowi informacji o chorobie nowotworowej...”

● 23-26.05.2013, Białystok– VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, referat pt.: „Na co zwracają uwagę pacjenci onkologiczni podczas oglądania seriali o tematyce medycznej?”

● 05.12.2013, Warszawa– V Konferencja Młodych Naukowców z cyklu „Wyzwania Nowych Mediów” , referat pt.: „Seriale medyczne...rozrywka dla nie-lekarzy i nie-pacjentów?”

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA:

 

● X 2012-VI 2013, otrzymanie stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego pn. „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza”

23-26.05.2013, Białystok– VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, referat pt.: „Na co zwracają uwagę pacjenci onkologiczni podczas oglądania seriali o tematyce medycznej?” - otrzymanie I nagrody za prezentację pracy/referatu podczas konferencji

23-26.04.2015, Białystok– X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, referat pt.: „Czy wiedza pacjenta na temat choroby nowotworowej jest jednym z ważniejszych warunków tworzenia się partnerskich relacji lekarz-pacjent?” - otrzymanie III nagrody za prezentację pracy/referatu podczas konferencji

III-IV 2015, udział w projekcie badawczym Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, projekt pt.                „ Analiza społecznego odbioru diagnostyki genetycznej w odniesieniu do nowotworów i jej obraz w wybranych źródłach”.

 

INNE AKTYWNOŚCI:

marketing manager w branży medycznej (z kilkunastoletnim doświadczeniem), zarządzanie placówkami zdrowia, szkoleniowiec, HR Manager w sektorze usług medycznych

 

STRONY INTERNETOWE

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach