glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Współpraca środowiskowa

Współpraca WNH przy tworzeniu nowej polityki państwa w zakresie spersonalizowanej profilaktyki onkologicznej w Polsce

W 2015 r. Wydział Nauk Humanistycznych UKSW na zlecenie projektu BASTION finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego oraz z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (FP7- REGPOT-2012-C T2012-316254- BASTION) zrealizował badanie pt. „Analiza społecznego odbioru diagnostyki genetycznej w odniesieniu do nowotworów i jej obraz w wybranych źródłach” (koncepcja badania: dr Marcin Jewdokimow WNH UKSW, dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz WNH UKSW, dr Bartłomiej Walczak ISNS UW), które zostało wykorzystane w „Policy paper dla nowej polityki państwa w zakresie spersonalizowanej profilaktyki onkologicznej w Polsce”.

Dokumenty w wersji polsko- i angielskojęzycznej do pobrania poniżej.

Policy Paper - wersja angielska -->> pobierz dokument

Policy Paper - wersja polska -->> pobierz dokument

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach