glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Lektury

I ROK

LEKTURA

ZALICZANE U:

Wulgata, 10 rozdziałów (z jednej księgi do wyboru)

prowadzący PNJŁ

Menander, Monosticha, 15 sentencji

prowadzący PNJG

 

II ROK

LEKTURA

ZALICZANE U:

Cezar, De bello Gallico, 10 rozdziałów

1) prof. UKSW dr hab. Beata Gaj

2)     prof. UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

Cyceron, jedna mowa lub 10 rozdziałów z pisma filozoficznego

1)      prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska

2)      dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk

Nepos, Vitae, 1 żywot do wyboru

1)      prof. UKSW dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk

2)      dr Filip Doroszewski

Ksenofont, 10 rozdziałów (Anabasis lub inne pismo)

1)      prof. UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

2)      dr Filip Doroszewski

Lukian, 10 rozdziałów z wybranego dialogu

1)      prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska

2)      dr Filip Doroszewski

 

 

 

 

III ROK

LEKTURA

ZALICZANE U:

Wergiliusz, 100 wersów z Eneidy

1)      prof. UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

2)      prof. UKSW dr hab. Beata Gaj

Horacy, Listy lub Satyry – 100 wersów

1)      prof. UKSW dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk

2)      dr Filip Doroszewski

Owidiusz, 100 wersów z Metamorfoz

1)      prof. UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

2)      prof. UKSW dr hab. Beata Gaj

Seneka, 10 rozdziałów z pisma filozoficznego

1)      prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

2)      prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska

Salustiusz, 5 rozdziałów

1)      prof. UKSW dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk

2)      prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska

Tragedia grecka, 100 wersów z wybranej tragedii

1)     prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska

2)      dr FIlip Doroszewski

Platon, 5 rozdziałów z wybranego dialogu

1)      prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska

2)      prof. UKSW dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk

Herodot lub Tukidydes, 5 rozdziałów

1)      prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska

2)      prof. UKSW dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk

 

 

 

DRUGI STOPIEŃ (zaliczane dowolnie na 1 lub 2 roku); Sugeruje się studentom, by lektury z poezji zdawali po ukończeniu kursu metryki.

LEKTURA

ZALICZANE U:

Homer, 100 wersów z Iliady lub z Odysei

prowadzący gramatykę historyczną grecką

Liryka archaiczna, 50 wersów

prof. UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

Plutarch, Żywoty lub Moralia – 10 stron w wydaniu Teubnera

prof. UKSW dr hab. Katarzyna Jażdżewska

Arystofanes, 100 wersów z wybranej komedii

prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska

poezja hellenistyczna – 80 wersów

dr Filip Doroszewski

Horacy, Pieśni, 100 wersów

prof. UKSW dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk

Plaut lub Terencjusz – 100 wersów z wybranej komedii

prowadzący gramatykę historyczną łacińską

Tacyt – 10 rozdziałów z wybranego dzieła

prof. UKSW dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk

Katullus, 100 wersów

prof. UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

Lukrecjusz, De rerum natura, 100 wersów

lub Pliniusz Starszy, Historia Naturalis, 10 stron

lub Witruwiusz, De architectura, 10 stron

prof. UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

św. Augustyn – 10 stron wybranego dzieła, w wydaniu z Corpus Christianorum

prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach