glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Komisje WNH oraz Pełnomocnicy Dziekana

Komisje stałe Rady Wydziału Nauk Humanistycznych

 

Komisja ds. Organizacyjno-Regulaminowych:
Prof. ucz. dr hab. Piotr Majewski - Przewodniczący;
Prof. ucz. dr hab. Tomasz Korpysz;
Prof. dr hab. Wojciech Kudyba;
Dr Magdalena Woźniewska-Działak - Sekretarz;

Urszula Szlenk - przedstawiciel studentów.

 

Komisja ds. Odznaczeń:
Prof. ucz. dr hab. Magdalena Saganiak  - Przewodnicząca;
Prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski;
Dr Magdalena Złocka-Dąbrowska;
Dr Małgorzata Majewska – Sekretarz;

Kamila Kuczyńska - przedstawiciel studentów.

 

Komisja ds. Dydaktycznych:
Prof. ucz. dr hab. Beata Garlej - Przewodnicząca;
Prof. ucz. dr hab. Tomasz Korpysz;
Prof. ucz. dr hab. Raoul Bruni;
Dr hab. Paweł Stangret;
Dr Piotr Jakubowski;
Dr Ewa Nicewicz-Staszowska - Sekretarz;
Milena Bochenek - przedstawiciel studentów.

 

 

Pełnomocnicy Dziekana  Wydziału Nauk Humanistycznych

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. programu ERASMUS – studenci – dr Anna Wiśnicka

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. programu ERASMUS – pracownicy – dr Piotr Dejneka

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. sprawozdawczości naukowej w systemie POL-on
– dr Kama Pawlicka

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. sprawozdawczości naukowej w systemie OSF
– dr Małgorzata Ślarzyńska

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. systemu informacji naukowej
– dr Małgorzata Ślarzyńska

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. praktyk – mgr Łukasz Tupacz

 

 

Przedstawiciele Wydziału Nauk Humanistycznych

Przedstawiciel Wydziału Nauk Humanistycznych w Radzie Studium Języków Obcych – dr Olga Broniś

Przedstawiciel Wydziału Nauk Humanistycznych w Radzie Bibliotecznej – prof. ucz. dr hab. Małgorzata Wrześniak

Przedstawiciel Wydziału Nauk Humanistycznych w Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia - prof. ucz. dr hab. Piotr Weiser

 

Koordynatorzy Wydziału Nauk Humanistycznych

Koordynator Programu Erasmus ds. nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Humanistycznych – dr Piotr Dejneka

 

 

 


 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach