Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja studencko-doktorancka Fines naturae, limes imperii, terminus scientiae, 8-9 XII 2016

 

Koło Naukowe Filologów Klasycznych UKSW Kalokagatia zaprasza

na ogólnopolską, interdyscyplinarną

konferencję studencko-doktorancką

 

Fines naturae, limes imperii, terminus scientiae

Granice i graniczność w kulturze antycznej i jej recepcji

 

8-9 grudnia 2016 r., Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

 

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Adam Ziółkowski (UW)

 

Rada naukowa konferencji:

prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska, prof. UKSW dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW dr hab. Mieczysław Mejor, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz.

ściągnij ogłoszenie o konferencji w pliku pdf

ściągnij PROGRAM konferencji

Granice istniały od zarania dziejów. Człowiek na co dzień doświadczał ograniczeń własnej natury, możliwości, wreszcie świadom był kresu swego życia. Przestrzeń ludzkiego bytowania stanowiły granice terytorium plemion, królestw i państw. Także świat starożytny pełen był różnorakich granic. Ramy polis wyznaczały horyzont egzystencji obywateli. W religii antycznej wyraźnie zaznaczał się podział na światy ludzi i bogów, żywych i umarłych.  W greckiej filozofii bardzo istotny był chociażby platoński dualizm ciało-dusza, który wciąż odgrywa istotną rolę we współczesnej myśli. Wątki graniczne można odnaleźć również w starożytnej etyce, która rozważała granice między dobrem i złem. W antycznych społecznościach istniał system norm określających zakres akceptowalnych zachowań. Zarówno oikoumene jak i barbaricum przecinały najróżniejsze, nie zawsze formalne granice: geograficzne, cywilizacyjne, językowe, religijne, zwyczajowe etc.

Celem konferencji jest interdyscyplinarne spojrzenie na szeroko rozumiane zagadnienie granic i graniczności w kulturze starożytnej i jej recepcji. Rozmaite ujęcia i podejścia z perspektywy archeologii, filologii, filozofii, historii, historii sztuki, kulturoznawstwa, prawa, religioznawstwa i innych dziedzin pozwolą na głębsze zrozumienie pojęć „granicy” i „graniczności” w świecie starożytnym i w późniejszym odbiorze jego dziedzictwa. Zapraszamy wszystkich młodych badaczy zajmujących się naukami starożytniczymi, jak i tych, których interesują wątki antyczne we współczesnym świecie.  

 

Abstrakty (max. 300 słów wliczając tytuł) wraz z danymi osobowymi prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres kalokagatia.fk@gmail.com do dnia 10 X 2016 r.

Planowana długość wystąpień to 20 min.

Podczas konferencji planowane są warsztaty w Muzeum Narodowym. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wybrane referaty zostaną opublikowane. Organizatorzy zaoferują uczestnikom obiady i zakwaterowanie w przystępnej cenie. Szczegółowe informacje podane zostaną w późniejszym terminie.

 

 

Organizatorzy: Zarząd KN FK UKSW Kalokagatia

Opieka naukowa dr Filip Doroszewski

Strona konferencji: www.wnh.uksw.edu.pl/granice

Strona KN Kalokagatia w serwisie Facebook: www.facebook.com/knkalokagatiauksw

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach