Filologia Włoska

    

 

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa

ul. Dewajtis 5, pokój 314, 01-815 Warszawa

tel. 022 561 89 90,

 

STUDIA

W roku akademickim 2015/2016 otwarty został nowy kierunek filologia, specjalność filologia włoska oferujący bezpłatne trzyletnie stacjonarne studia licencjackie (I stopnia).

 

Podstawowy program studiów na kierunku filologia, specjalność filologia włoska obejmuje naukę języka włoskiego od podstaw do poziomu C1 oraz drugiego języka nowożytnego na poziomie B2, a także zajęcia poświęcone kulturze, zwłaszcza literaturze i sztuce oraz geografii i historii Półwyspu Apenińskiego. Studenci zapoznają się z arcydziełami literatury włoskiej od jej zarania aż do współczesności, poznają specyfikę kulturową poszczególnych włoskich regionów oraz wybrane zagadnienia z zakresu włoskiego kina, mediów, muzyki oraz kuchni.

Na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, w tym konwersatoria w języku angielskim.Studenci mogą ponadto uczestniczyć w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu. Oferowane są następujące specjalizacje:

- Zarządzanie kulturą,

- Filmoznawcza,

- Media w kulturze,

- Teatrologiczna.

 

WYDZIAŁ

Wydział Nauk Humanistycznych prowadzi też studia licencjackie i magisterskie na kierunkach filologia polska, filologia klasyczna i kulturoznawstwo oraz studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa.

Studenci Wydziału mogą studiować na innych uniwersytetach w Polsce (w ramach programu MOST) i za granicą (w ramach programuERASMUS), między innymi we Florencji, Neapolu, Turynie, Genui oraz Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Ołomuńcu, Ostrawie, Wilnie, Budapeszcie, Frankfurcie nad Odrą i Santiago de Compostela.

 

Na Wydziale Nauk Humanistycznych aktywnie działają liczne Koła Studenckie:

Koło Filologów Klasycznych

Koło Staropolskie

Koła Literackie

Koło Hermeneutyczne

Koło Dziedzictwa Kulturowego

Koło Fotograficzne

Koło Językoznawcze

Koło Edytorskie

Koło Kulturoznawcze ?Culture ON?

Koło Badań nad kulturą, literaturą  i historią Żydów Polskich Ha-Chokrim

Koło Zarządzania Projektami Kultury.

Studenci mogą też rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działalności Chóru UKSW i Teatru Akademickiego.

 

REKRUTACJA

O przyjęciu na studia I stopnia decyduje miejsce na liście rankingowej, która powstanie po przeliczeniu wyników egzaminu maturalnego według wzoru obowiązującego w UKSW. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA FILOLOGII WŁOSKIEJ

Studia filologii włoskiej dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej, wyposażają absolwenta w znajomość języków nowożytnych oraz rozwijają umiejętności analityczne i komunikacyjne (pisanie, mówienie). Ze względu na szerokie wykształcenie humanistyczne i kompetencje językowe absolwent może podejmować pracę w obszarze kultury(wydawnictwa, redakcje czasopism, media, instytucje kultury, archiwa). Absolwenci studiów filologicznych odnajdują się w pracy tłumacza, nierzadko też, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji (np. zarządzanie w kulturze), znajdują zatrudnienie w administracji, marketingu i szeroko rozumianym biznesie.

Studia filologii włoskiej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów innych kierunków humanistycznych ? szczególnie polonistów, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów oraz teologów.

 

LOKALIZACJA

Wszystkie podstawowe zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym miejscu, tj. w kampusie  przy ul. Dewajtis 5, usytuowanym na terenie leśnego rezerwatu na Bielanach i sąsiadującym bezpośrednio z zabytkowymi budynkami dawnego kościoła i klasztoru kamedułów. Do dyspozycji studentów są: Biblioteka Główna UKSW, Biblioteka WNH, pracownia komputerowa oraz stołówka. Nowoczesne budynki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach