Filologia Polska

                 

FILOLOGIA POLSKA

            Filologia polska była pierwszym kierunkiem na Wydziale Nauk Humanistycznych i stanowiła podstawę rozwoju tej jednostki od 1 października 1999. Instytut Filologii Polskiej utworzono w 2005 roku. Składa się z 12 Katedr i 5 działających  przy nich Zakładów. W ramach pracy Instytutu działają Koła Naukowe:

            Środowisko naukowe IFP charakteryzuje się dynamiką prowadzonych badań, o czym świadczą liczne konferencje naukowe i publikacje.

 

OFERTA EDUKACYJNA

Trzyletnie studia licencjackie (I stopnia)

 • stacjonarne (bezpłatne)
 • niestacjonarne (płatne)

Dwuletnie studia magisterskie (II stopnia)

 • stacjonarne (bezpłatne)
 • niestacjonarne (płatne)

Bezpłatne studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa.

            Wydział ma prawo nadawania tytułu zawodowego licencjata oraz tytułu zawodowego magistra filologii polskiej, a także doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa oraz występowania o tytuł profesora nauk humanistycznych.

            Studia doktoranckie przeznaczone są dla osób legitymujących się tytułem zawodowym magistra w zakresie nauk humanistycznych, które pomyślnie przejdą procdurę rekrutacyjną. Celem studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa jest wszechstronne wykształcenie zgodnie z ideą integralnego człowieka, zdobywanie specjalistycznej wiedzy humanistycznej oraz przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej w odniesieniu do tradycji rodzimej Uczelni i wydziału.

            Szczegóły postępowania rekrutacyjnego dla wszystkich stopni znajdują się na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl

 

PROGRAM

            Przywiązanie do tradycyjnego rozumienia filologii manifestuje się w programie studiów, który obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane przez Krajowe Ramy Kwalifikacyjne z uwzględnieniem specyfiki uczelni wyrażonej w przyjętej misji Wydziału i Uniwersytetu. Przygotowuje absolwentów w ramach studiów I i II stopnia zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, a także podyplomowych, do podjęcia pracy zawodowej zgodnie ze specjalizacjami.

 

NASZE SPECJALIZACJE

Specjalizacje oferowane w Instytucie Filologii Polskiej:

 1. Nauczycielska (przygotowuje do pracy w szkołach) – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych; specjalizacja ta na studiach II stopnia dostępna jest jedynie dla absolwentów filologii polskiej;
 2. Edytorska (przygotowuje do pracy w redakcjach czasopism i wydawnictwach, uczy elementarnych zasad opracowania edycji krytycznych i popularnonaukowych dzieł literackich) – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;
 3. Komunikacja językowa (przygotowuje do pracy w różnego typu mediach) – tylko na studiach stacjonarnych;
 4. Teatrologiczna (przygotowuje do pracy w teatrze i instytucjach kulturalno-oświatowych z nim związanych) – tylko na studiach stacjonarnych;
 5. Filmoznawcza (przygotowuje do pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych związanych z filmem) – tylko na studiach stacjonarnych;
 6. Glottodydaktyczna (przygotowuje do nauczania języka polskiego jako obcego) – tylko na studiach stacjonarnych;
 7. Zarządzanie w kulturze (przygotowuje do pracy w instytucjach kultury) – tylko na studiach stacjonarnych.

 

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

         Przy Wydziale Nauk Humanistycznych działa Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. Kursy języka i kultury polskiej dla cudzoziemców organizowane są przez cały rok akademicki oraz w czasie wakacji.

         Dla studentów slawistyki i polonistyki z zagranicznych ośrodków akademickich przeznaczony jest kurs Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej, natomiast stypendystom programu Erasmus proponujemy intensywny kurs językowy Erasmusa (EILC).

         Wydział Nauk Humanistycznych oferuje również studia na kierunkach kulturoznawstwo, filologia klasyczna oraz filologia włoska.

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

         Studenci mają mozliwość studiowania na innych uniwersytetach w Polsce w ramach programu MOST i za granicą w ramach programu Erasmus, między innymi w Wilnie, Paryżu, Cambridge, Ostrawie, Ołomuńcu, Budapeszcie, Genui, Fryburgu szwajcarskim, Frankfircie nad Odrą, Santiago de Compostela, Turynie.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

         Studia licencjackie dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej, a zwłaszcza filologicznej, uczą rozumienia oraz zapewniają umiejętności analizy różnorodnych tekstów kultury. Zajęcia prowadzone w ramach studiów polonistycznych przygotowują do pracy nauczycielskiej, do pracy w mediach oraz instytucjach oświatowych i kulturalnych, a także do pracy w charakterze wydawcy, redaktora i korektora. Umożliwiają równiez podjęcie studiów II stopnia (magisterskich).

       Studia magisterskie znacznie zwiększają możliwośc zatrudnienia, szczególnie w instytucjach związanych z teatrem, filmem, edytorstwem naukowym i wszelkimi dizłaniami wydawniczymi. Tworzą również podstawy dalszego rozwoju naukowego i podjęcia studiów doktoranckich (III stopnia).

       Absolwenci studiów, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, znajdują także zatrudnienie w administracji, marketingu i szeroko rozumianym biznesie – kompetencje filologów sprawdzają się tu znakomicie.

       Studenci filologii polskiej stoją na straży polszczyzny, przekazują narodowe dziedzictwo, analizują przeobrażenia imaginarium polskiej tożsamości, jednocześnie elastycznie dostosowują się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa i rynku pracy.

 

MIEJSCE

         Wszystkie podstawowe zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym miejscu – na wiślanej skarpie, w otoczeniu leśnego rezerwatu na Bielanach, wśród zabytkowych budynków dawnego kościoła i klasztoru kamedułów.

  

 

Kampus UKSW z lotu ptaka Dewajtis 5, fot. Mariusz Mazewski

Fot. Mariusz Mazewski

MOC JEST W POLSZCZYŹNIE:

W JĘZYKU, KTÓRY NIELEGALNIE PRZETRWAŁ PONAD PIĘĆ POKOLEŃ,

W LITERATURZE HERMETYCZNEJ I ZARAZEM OTWARTEJ NA WYZWANIA, PODEJMUJĄCEJ PYTANIA O TRANSCENDENCJĘ, EGZYSTENCJĘ I AKSJOLOGIĘ, WCHODZĄCEJ W DIALOG Z LITERATURAMI ŚWIATA,

W HUMORZE I BOGACTWIE WYOBRAŹNI, BŁYSKOTLIWOŚCI ASOCJACJI I W UROKU SZEMRZĄCEJ MELODII PAROKSYTONICZNYCH WYBRZMIEŃ.

 

Studiuj z nami!

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach