Filologia Klasyczna

    

MISJA

Filologia Klasyczna, kierunek prowadzony w ramach Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oferuje studia z zakresu języka łacińskiego i starogreckiego, kultury antycznej oraz neolatynistyki. Do osób zainteresowanych literaturą wczesnochrześcijańską i średniowieczną kierowane są również specjalistyczne zajęcia z zakresu patrystyki i mediewistyki.

Studia dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej, zaznajamiając z bogatym dziedzictwem starożytnym i średniowiecznym, oraz dają podstawy wiedzy językoznawczej i literaturoznawczej. Języki klasyczne, stanowiąc klucz do kultury świata antycznego, pozwalają jednocześnie lepiej zrozumieć kulturę współczesnej Europy zakorzenioną głęboko w tradycji grecko-rzymskiej. Z tego względu studiowanie filologii klasycznej może być również cennym uzupełnieniem wykształcenia dla studentów innych kierunków, którzy wybiorą filologię klasyczną jako drugi kierunek.

Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów filologii klasycznej umożliwiają absolwentom podejmowanie prac dziennikarskich, wydawniczych, nauczycielskich  i archiwizacyjnych, a   także przygotowują ich do pełnienia funkcji w instytucjach oświatowych  i kulturalnych.

Kompetentni, otwarci i życzliwi wykładowcy, niepowtarzalna atmosfera oraz ciekawy program zajęć sprawiają, że studiowanie jest prawdziwą przyjemnością. Wszystkie podstawowe zajęcia dydaktyczne odbywają się na wiślanej skarpie, w samym sercu leśnego rezerwatu na Bielanach, wśród zabytkowych budynków dawnego kościoła i klasztoru kamedułów. Studenci mają możliwość korzystania z pracowni komputerowej z dostępem do Internetu. Na miejscu znajduje się też stołówka. Nowoczesne budynki UKSW są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach