dr Filip Doroszewski

adiunkt w Katedrze Literatury Greckiej i Bizantyjskiej 

f.doroszewski@uksw.edu.pl

strona academia.edu

strona pbn.pl

 

 

KARIERA AKADEMICKA:

 • 2010 – doktorat, Instytut Filologii Klasycznej UW (praca: „Język misteriów i jego funkcje w Parafrazie Ewangelii św. Jana Nonnosa z Panopolis")

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • polityka i religia w świecie starożytnym, Żywoty Plutarcha

 • pogaństwo i chrześcijaństwo w starożytności, Ojcowie Kościoła

 • kulty misteryjne, terminologia misteriów, Dionizos

 • epika grecka, Nonnos z Panopolis

MEDIA

ODZNACZENIA

 • medal Komisji Edukacji Narodowej (2017)

NAGRODY

 • laureat konkursu Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • laureat programu Translacje Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

GRANTY I GRUPY BADAWCZE

 • "Dionizos w polityce religijnej cesarzy od Oktawiana Augusta do końca dynastii Sewerów. Perspektywa interdyscyplinarna." Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, kierownik zespołu badawczego (lata 2016-2019)
 • La Escuela Neoplatónica de Atenas (s. IV-VI) en su contexto histórico y filosófico: un estudio sobre el "hombre divino" del paganismo tardío y la teoría neoplatónica de la inmortalidad del alma (Universidad Complutense Madrid), wykonawca (link)
 • członek Groupe International de Recherche sur la Poésie Antique et Médiévale (GIRPAM)
 • członek Equipe d'accueil de théologie catholique et de sciences religieuses (EA 4377), Université de Strasbourg

TOWARZYSTWA NAUKOWE

KSIĄŻKI

ROZDZIAŁY
 • The Mystery Terminology in Nonnus’ Paraphrase [w:] D. Accorinti (red.), Brill’s Companion to Nonnus of Panopolis, Leiden 2016, s. 327-350.
ARTYKUŁY NAUKOWE
 • The wise mysteries of the sacrificial hour: Nonnus' exegesis of John 4:23 [w:] H. Bannert, N. Kröll (red.), Nonnus of Panopolis in Context II: Poetry, Religion, and Society [Mnemosyne Supplement, Late Antique Literature series], Brill, Leiden 2017, s. 184194.
 • Commenting with hexameter. The imagery of light and darkness in Nonnus’ poetic exegesis of John 3:1–21 [w:] M. Mejor, K. Jażdżewska, A. Zajchowska (red.), Glossae - Scholia - Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages [Warsaw Studies in Classical Literature and Culture vol. 2], Peter Lang, Frankfurt am Main 2014, s. 127–136.
 • wspólnie z D. Lauritzen (red.) et al., La floraison des études nonniennes en Europe (1976–2013), Bulletin critique de la Revue des Études Tardo-antiques (RET), vol. 3 (2013-2014), s. 299321.
 • Judaic Orgies and Christ' Bacchic Deeds: Dionysiac Terminology in Nonnus' Paraphrase of St. John's Gospel [w:] K. Spanoudakis (ed.) Nonnus of Panopolis in Context: Poetry and Cultural Milieu in Late Antiquity [Trends in Classics Supplement 24], De Gruyter, Berlin 2014, s. 287301.
 • Nie wyruszę jeszcze na świętą uroczystość. Termin τελετή w nonniańskiej egzegezie Ewangelii św. Jana 7, 8, U schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze nr 9 (2010), s. 25–34.
 • Z mroku do światła. Jezus, Nikodem i Helios w Parafrazie Ewangelii św. Jana Nonnosa z Panopolis, Menander 64-67 (2009-2012), s. 138145.
 • Jezus jako ‘prawdziwy Dionizos’: Ewangelia wg Nonnosa [w:] A. Marchewka, Rem Acu Tangere. Studia Interdisciplinaria ad Linguam et Litteras Graecorum Antiquorum Pertinentia, Gdańsk 2008, s. 196–202.
 • wspólnie z P. Doroszewskim, Żydzi i Grecy wobec Chrystusa ukrzyżowanego w 1 Kor 1, 22 - 24 św. Pawła [w:] A. Lewińska, M. Chmiel, Język – Szkoła – Religia, Pelplin 2007, s. 127–143.

RECENZJE 

 • K. Spanoudakis, Nonnus of Panopolis. Paraphrasis of the Gospel of John XI, Journal of Early Christian Studies 25 (2017), 475–477.

W DRUKU

 • Rite or metaphor? The use of the term ὄργια in Christian writings of the 4th and 5th centuries. Artykuł ukaże się w tomie M. Vassanyi et al. (red.), Initiation into the Mysteries (Collection Karoli), L'Harmattan 2020 (?).
 • Trinitarian theology in Nonnus' Paraphrase, [w:] M. Ypsilanti (red.), Studies on Nonnus’ Paraphrase of St. John’s Gospel, Brill 2020 (?).
 • Dieu rejeté, Dieu triomphant: réception des Bacchantes d’Euripide dans la Paraphrase de l’Évangile de Saint Jean de Nonnos de Panopolis. Artykuł ukaże się w tomie pod red. M. Cutino, podsumowującym obrady konferencji “Poesie, Bible et Theologie de l’Antiquite’ Tardive au Moyen Age (IVe-XVe S.)”, która odbyła się w Sztrasburgu, w dniach 25-27 I 2018r.
 • Groaning Martha, Frenzied Mary: a Note on Christian Maenadism in Nonnus’ Paraphrasis 11, [w:] G. Agosti, A. Rotondo (red.), "Nonnus' Paraphrase of St. John's Gospel", Brill 2020 (?).

W PRZYGOTOWANIU

 • F. Doroszewski, K. Jażdżewska (red.), Nonnus of Panopolis in Context III: Old Questions and New Perspectives, Mnemosyne Supplement, Brill's Late Antique Literature, tom podsumowujacy obrady konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się na WNH UKSW w dniach 17-19 IX 2015r.

 • F. Doroszewski, D. Karłowicz (red.), Dionysus and Politics: Constructing Authority In The Graeco-Roman World, Routledge 2020 (?). Tom poświęcony związkom kultu Dionizosa i polityki w starożytności. Wśród uczestników m.in. Cornelia Isler-Kerényi, Richard Seaford, Richard Stoneman. 

STYPENDIA

 • Stypendium rządu francuskiego
 • Grant badawczy Foundation Hardt pour l'étude de l'antiquité classique (dwukrotnie)
 • Stypendium Fundacji Lanckorońskich
 • Stypendium rządu włoskiego

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 2019/2020:

 • Praktyczna nauka języka greckiego (1 rok I stopnia)

 • Seminarium licencjackie

 • Gramatyka opisowa j. greckiego

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach