dr Filip Doroszewski

adiunkt w Katedrze Literatury Greckiej i Bizantyjskiej 

f.doroszewski@uksw.edu.pl

Academia.edu

Google Scholar

ORCID

 

 

KARIERA AKADEMICKA:

 • 2010 – doktorat, Instytut Filologii Klasycznej UW (praca: „Język misteriów i jego funkcje w Parafrazie Ewangelii św. Jana Nonnosa z Panopolis")

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • polityka i religia w świecie starożytnym, Żywoty Plutarcha

 • pogaństwo i chrześcijaństwo w starożytności, Ojcowie Kościoła

 • kulty misteryjne, terminologia misteriów, Dionizos

 • epika grecka, Nonnos z Panopolis

MEDIA

ODZNACZENIA

 • medal Komisji Edukacji Narodowej (2017)

NAGRODY

 • laureat konkursu Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • laureat programu Translacje Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

GRANTY I GRUPY BADAWCZE

 • "Dionizos w polityce religijnej cesarzy od Oktawiana Augusta do końca dynastii Sewerów. Perspektywa interdyscyplinarna." Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, kierownik zespołu badawczego (lata 2016-2019)
 • La Escuela Neoplatónica de Atenas (s. IV-VI) en su contexto histórico y filosófico: un estudio sobre el "hombre divino" del paganismo tardío y la teoría neoplatónica de la inmortalidad del alma (Universidad Complutense Madrid), wykonawca (link)
 • członek Groupe International de Recherche sur la Poésie Antique et Médiévale (GIRPAM)
 • członek Equipe d'accueil de théologie catholique et de sciences religieuses (EA 4377), Université de Strasbourg

TOWARZYSTWA NAUKOWE

KSIĄŻKI I TOMY POD REDAKCJĄ

ROZDZIAŁY

 • The Mystery Terminology in Nonnus’ Paraphrase [w:] D. Accorinti (red.), Brill’s Companion to Nonnus of Panopolis, Leiden 2016, s. 327-350.
ARTYKUŁY NAUKOWE
 • Rite or metaphor? The use of the term ὄργια in Christian writings of the 4th and 5th centuries. M. Vassanyi et al. (red.), Initiation into the Mysteries (Collection Karoli), L'Harmattan, Budapest 2020, s. 65-80.
 • The wise mysteries of the sacrificial hour: Nonnus' exegesis of John 4:23 [w:] H. Bannert, N. Kröll (red.), Nonnus of Panopolis in Context II: Poetry, Religion, and Society [Mnemosyne Supplement, Late Antique Literature series], Brill, Leiden 2017, s. 184194.
 • Commenting with hexameter. The imagery of light and darkness in Nonnus’ poetic exegesis of John 3:1–21 [w:] M. Mejor, K. Jażdżewska, A. Zajchowska (red.), Glossae - Scholia - Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages [Warsaw Studies in Classical Literature and Culture vol. 2], Peter Lang, Frankfurt am Main 2014, s. 127–136.
 • wspólnie z D. Lauritzen (red.) et al., La floraison des études nonniennes en Europe (1976–2013), Bulletin critique de la Revue des Études Tardo-antiques (RET), vol. 3 (2013-2014), s. 299321.
 • Judaic Orgies and Christ' Bacchic Deeds: Dionysiac Terminology in Nonnus' Paraphrase of St. John's Gospel [w:] K. Spanoudakis (ed.) Nonnus of Panopolis in Context: Poetry and Cultural Milieu in Late Antiquity [Trends in Classics Supplement 24], De Gruyter, Berlin 2014, s. 287301.
 • Nie wyruszę jeszcze na świętą uroczystość. Termin τελετή w nonniańskiej egzegezie Ewangelii św. Jana 7, 8, U schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze nr 9 (2010), s. 25–34.
 • Z mroku do światła. Jezus, Nikodem i Helios w Parafrazie Ewangelii św. Jana Nonnosa z Panopolis, Menander 64-67 (2009-2012), s. 138145.
 • Jezus jako ‘prawdziwy Dionizos’: Ewangelia wg Nonnosa [w:] A. Marchewka, Rem Acu Tangere. Studia Interdisciplinaria ad Linguam et Litteras Graecorum Antiquorum Pertinentia, Gdańsk 2008, s. 196–202.
 • wspólnie z P. Doroszewskim, Żydzi i Grecy wobec Chrystusa ukrzyżowanego w 1 Kor 1, 22 - 24 św. Pawła [w:] A. Lewińska, M. Chmiel, Język – Szkoła – Religia, Pelplin 2007, s. 127–143.

RECENZJE 

 • K. Spanoudakis, Nonnus of Panopolis. Paraphrasis of the Gospel of John XI, Journal of Early Christian Studies 25 (2017), 475–477.

W DRUKU

 • Objaśnianie tajemnic. Misteria literackie w dobie Edgara Winda, Kronos 3/2020.

W PRZYGOTOWANIU

 • F. Doroszewski, D. Karłowicz (red.), Dionysus and Politics: Constructing Authority in the Graeco-Roman World, Routledge 2021. Tom poświęcony związkom kultu Dionizosa i polityki w starożytności. Wśród uczestników m.in. Cornelia Isler-Kerényi, Richard Seaford, Richard Stoneman, Jean-Marie Pailler. 

 • The State as Crater: Dionysus and Politics in Plutarch’s Lives of Crassus, Antony and Caesar, [w:] F. Doroszewski, D. Karłowicz (red.), Dionysus and Politics: Constructing Authority In The Graeco-Roman World, Routledge 2021.

 • Groaning Martha, Frenzied Mary: a Note on Christian Maenadism in Nonnus’ Paraphrasis 11, [w:] G. Agosti, A. Rotondo (red.), "Nonnus' Paraphrase of St. John's Gospel", Brill 2021.

STYPENDIA

 • Stypendium rządu francuskiego
 • Grant badawczy Foundation Hardt pour l'étude de l'antiquité classique (dwukrotnie)
 • Stypendium Fundacji Lanckorońskich
 • Stypendium rządu włoskiego

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 2019/2020:

 • Praktyczna nauka języka greckiego (1 i 3 rok I stopnia)

 • Seminarium licencjackie

 • Gramatyka opisowa j. greckiego

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach