Erasmus +

Koordynator Wydziałowy programu LLP-Erasmus jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu.

W roku akademickim 2018/2019 funkcję tę sprawuje dr hab.  Anna Zajchowska-Bołtromiuk.

kontakt: a.zajchowska@uksw.edu.pl;

dyżur: środa 15.30 - 16.30, sala 117 (nowy budynek)

 

Erasmus Coordinator at the Faculty of Humianities: Anna Zajchowska-Bołtromiuk PhD

contact: a.zajchowska@uksw.edu.pl

office hours: Wednesday 3:30-4:30 p.m., room no 117

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach