glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Erasmus +

Koordynator Wydziałowy programu LLP-Erasmus jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu.

W roku akademickim 2019/2020 funkcję tę sprawuje dr Anna Wiśnicka

kontakt: a.wisnicka@uksw.edu.pl

dyżur:

Środa 15.00-16.30 sala 112 Kampus Dewajtis

 
 

 

Erasmus Coordinator at the Faculty of Humianities: Anna Wiśnicka PhD

contact: a.wisnicka@uksw.edu.pl

office hours:

Wednesday 15.00-16.30 room 112 Dewajtis Campus

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach