glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Erasmus +

Koordynator Wydziałowy programu Erasmus+

jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu.

 dr Anna Wiśnicka
kontakt: a.wisnicka@uksw.edu.pl

dyżur:
Wtorek 12.15-13.15
sala 112 Kampus Dewajtis

 

Erasmus Coordinator at the Faculty of Humanities 

Anna Wiśnicka, PhD
contact: a.wisnicka@uksw.edu.pl

office hours:
Tuesday 12.15-13.15
room 112 Dewajtis Campus

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach