Erasmus +

Koordynator Wydziałowy programu LLP-Erasmus jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu.

W roku akademickim 2019/2020 funkcję tę sprawuje dr hab.  Anna Zajchowska-Bołtromiuk.

kontakt: a.zajchowska@uksw.edu.pl;

dyżur: wtorek 11:15-12:15, pokój nr 117

 
 

 

Erasmus Coordinator at the Faculty of Humianities: Anna Zajchowska-Bołtromiuk PhD

contact: a.zajchowska@uksw.edu.pl

office hours: Tuesday, 11.15-12.15, room no. 117

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach