glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Decyzje i zarządzenia Dziekana WNH

 

ROK RODZAJ NAZWA DATA PUBLIKACJI WERSJA PDF DO POBRANIA
2023 Decyzja Decyzja Nr 5/2023
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Redakcji czasopisma „Załącznik Kulturoznawczy”
26.01.2023
2023 Decyzja Decyzja Nr 4/2023
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2023 roku
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w terminie do 31 marca 2023 roku
26.01.2023
2023 Decyzja Decyzja Nr 3/2023
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2023 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu hospitacji na Wydziale Nauk Humanistycznych
w okresie od dnia 11 stycznia 2023 roku do dnia 30 stycznia 2023 roku
11.01.2023

Decyzja

Załącznik do Decyzji

2023 Decyzja Decyzja Nr 2/2023
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2023 roku
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia
oceny kwalifikacji dr Kamy Pawlickiej na stanowisko adiunkta
11.01.2023
2023 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2023
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 10 stycznia 2023 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursów na Najlepszą Pracę Dyplomową na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
10.01.2023

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia

2023 Decyzja Decyzja Nr 1/2023
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia
Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową na Wydziale Nauk Humanistycznych
w roku akademickim 2022-2023
09.01.2023
2023 Zarządzenie Zarządzenie 1/2023
z dnia 2 stycznia 2023 roku
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
w sprawie zmiany Zarządzenia 18/2022
z dnia 29 listopada 2022 roku
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
w sprawie szczegółowych zasad ustalania, opiniowania i przyjmowania tematów prac dyplomowych oraz wyznaczania opiekunów prac dyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych
02.01.2023
2022 Decyzja Decyzja Nr 54/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
poprawkowego egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk Humanistycznych
w dniu 19 grudnia 2022 roku
19.12.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 53/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 30 listopada 2022 roku
w sprawie powołania Komisji ds. Prac Dyplomowych dla kierunku kulturoznawstwo; muzeologia na Wydziale Nauk Humanistycznych
na okres czasu do 31 sierpnia 2024 roku.
30.11.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 52/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 30 listopada 2022 roku
w sprawie powołania Komisji ds. Prac Dyplomowych dla kierunku filologia i filologia klasyczna, filologia włoska na Wydziale Nauk Humanistycznych na okres czasu do 31 sierpnia 2024 roku.
30.11.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 51/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 30 listopada 2022 roku
w sprawie powołania Komisji ds. Prac Dyplomowych dla kierunku filologia polska
na Wydziale Nauk Humanistycznych
na okres czasu do 31 sierpnia 2024 roku
30.11.2022
2022 Zarządzenie Zarządzenie Nr 19/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego
z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie zmian w trybie prowadzenia zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022-2023
29.11.2022
2022 Zarządzenie Zarządzenie 18/2022
z dnia 29 listopada 2022 roku
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
w sprawie szczegółowych zasad ustalania, opiniowania i przyjmowania tematów prac dyplomowych oraz wyznaczania opiekunów prac dyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych
29.11.2022

Zarządzenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

2022 Zarządzenie Zarządzenie Nr 17/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursów na Najlepsza Pracę Dyplomową
na Wydziale Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
29.11.2022

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

2022 Zarządzenie Zarządzenie Nr 16/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 13/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2021 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu Dyplomowania
na Wydziale Nauk Humanistycznych z późn. zm.
29.11.2022
2022 Zarządzenie Zarządzenie Nr 15/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
z dnia 29 listopada 2022 r.,
zmieniające Zarządzenie Nr 7/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie szczegółowych zasad realizacji i rozliczania praktyk studenckich
na Wydziale Nauk Humanistycznych.
29.11.2022

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

2022 Decyzja Decyzja Nr 50/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany Decyzji 37/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 20 września 2022 roku
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na okres do 31 sierpnia 2024 roku
28.11.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 49/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 28 listopada 2022 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Zmian w Programie Kształcenia na Kierunku Kulturoznawstwo
28.11.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 48/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany Decyzji 38/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 20 września 2022 roku
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na okres do 31 sierpnia 2024 roku
28.11.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 47/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 17 listopada 2022 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. Przygotowania Dokumentów Niezbędnych do Otrzymania Akredytacji, Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej
na kierunku filologia polska w roku akademickim 2022-2023
17.11.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 46/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 10 listopada 2022 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych
w dniach 14 - 15 listopada 2022 roku
10.11.2022

Decyzja

Załącznik do decyzji

2022 Zarządzenie Zarządzenie Nr 14/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 7 listopada 2022 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 12/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 19 września 2022 roku
w sprawie powołania Wydziałowej Rady Biznesu na Wydziale Nauk Humanistycznych
07.11.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 45/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 43/2022 z dnia 21 października 2022 roku
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w terminie do 31 grudnia 2022 r.
02.11.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 44/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 21 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w terminie do 31 grudnia 2022 r.
21.10.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 43/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 18 października 2022 roku w sprawie zmian w składzie Redakcji czasopisma „Colloquia Litteraria”
18.10.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 42/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 11 października 2022 roku zmieniająca Decyzję Nr 18/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiez dnia 10 września 2021 roku w sprawie powołania Pełnomocników ds. praktyk studenckich,zmienioną Decyzją Nr 11/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2022 roku.
11.10.2022
2022 Zarządzenie Zarządzenie Nr 13/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 4 października 2022 roku w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej i zakresu realizacji zadań administracji wydziałowej
04.10.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 41/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 23 września 2022 roku sprawie powołania Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami na Wydziale Nauk Humanistycznych
23.09.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 40/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 23 września 2022 roku
w sprawie powołania Opiekunów poszczególnych lat na Wydziale Nauk Humanistycznych
23.09.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 39/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 21 września 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych w dniu 21 września 2022 roku
21.09.2022

Decyzja

Załącznik do decyzji

2022 Decyzja Decyzja Nr 38/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 20 września 2022 roku
sprawie powołania Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na okres do 31 sierpnia 2024 roku
20.09.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 37/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 20 września 2022 roku
sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na okres do 31 sierpnia 2024 roku
20.09.2022
2022 Zarządzenie Zarządzenie Nr 12/2022
Zarządzenie Nr 12/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 19 września 2022 roku
w sprawie powołania Wydziałowej Rady Biznesu
na Wydziale Nauk Humanistycznych
do dnia 31 sierpnia 2024 roku
19.09.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 36/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 7 września 2022 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych
w dniach 8 - 9 września 2022 roku
07.09.2022

Decyzja

Załącznik do decyzji

2022 Decyzja Decyzja Nr 35/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 5 września 2022 roku
w sprawie upoważnienia do weryfikacji i oceny efektów uczenia się, osiągniętych w trakcie realizacji przedmiotu Teoria literatury na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia polska w roku akademickim 2021-2022.
05.09.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 34/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 5 września 2022 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta w Zakładzie Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców
na Wydziale Nauk Humanistycznych
05.09.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 33/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 5 września 2022 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. Przygotowania Dokumentów Niezbędnych do Otrzymania Akredytacji, Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej
05.09.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 32/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 5 września 2022 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej
na Wydziale Nauk Humanistycznych
05.09.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 31/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 11 lipca 2022 roku
zmieniająca Decyzję Nr 14/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
11.07.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 30/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 5 lipca 2022 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych
w dniach 6 lipca - 12 lipca 2022 roku
05.07.2022

Decyzja

Załącznik do decyzji

2022 Decyzja Decyzja Nr 29/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 4 lipca 2022 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Studia Podyplomowe „Kreatywne pisanie”
w roku akademickim 2022-2023
04.07.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 28/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 4 lipca 2022 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego na Studia Podyplomowe „Edytorstwo”
w roku akademickim 2022-2023
05.07.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 27/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 4 lipca 2022 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Zarządzania Kulturą
na Wydziale Nauk Humanistycznych
05.07.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 26/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie powołania drugiego recenzenta pracy licencjackiej Pojęcie kosmosu (grec. κόσμος, łac. mundus) w literaturze antycznej. Thema mundi (Mathesis III 1-19) Firmicusa Maternusa
30.06.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 25/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany egzaminatora przedmiotu Historia Polski, realizowanego na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku filologia polska w roku akademickim 2021-2022, i w sprawie przeprowadzenia stosownego egzaminu
27.06.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 24/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych
w dniach 30 czerwca - 4 lipca 2022 roku
24.06.2022

Decyzja

Załącznik do decyzji

2022 Decyzja Decyzja Nr 23/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie upoważnienia do weryfikacji i oceny efektów uczenia się, osiągniętych w trakcie realizacji praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku filologia polska oraz przedmiotu: Historia języka na I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia polska
w roku akademickim 2021-2022.
20.06.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 22/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2022 roku
w sprawie upoważnienia do weryfikacji i oceny efektów uczenia się, osiągniętych w trakcie realizacji praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia polska w roku akademickim 2021-2022.
10.06.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 21/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku
w sprawie zmiany weryfikującego i oceniającego efekty uczenia się, osiągnięte w trakcie realizacji przedmiotu Historia języka przez studenta I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku filologia polska w roku akademickim 2021-2022.
25.05.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 20/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w terminie do 30 lipca 2022 r.
25.05.2022
2022 Zarządzenie

Zarządzenie Nr 11/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 16 maja 2022 roku
w sprawie kwalifikacji studentów i doktorantów na wyjazdy na realizację części toku studiów w ramach Programu ERASMUS+ (SMS) w uczelni partnerskiej
w roku akademickim 2022/2023

19.05.2022

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

2022 Zarządzenie Zarządzenie Nr 10/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 13 maja 2022 roku
w sprawie trybu dokonywania elektronicznej rejestracji dźwięku na nośnikach z przebiegu posiedzenia Rady Wydziału Nauk Humanistycznych oraz przechowywania, udostępniania i kasowania nagrań z tych nośników
13.05.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 19/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 6 maja 2022 roku
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia oceny kwalifikacji w celu przedłużenia zatrudnienia dra Onofrio Bellifemine na czas nieokreślony
09.05.2022
2022 Decyzja

Decyzja Nr 18/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 6 maja 2022 roku
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia oceny kwalifikacji w celu przedłużenia zatrudnienia dra Alberta Regagliolo na czas nieokreślony

09.05.2022
2022 Decyzja

Decyzja Nr 17/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 6 maja 2022 roku
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia oceny kwalifikacji w celu przedłużenia zatrudnienia dra Roberta Peressina na czas nieokreślony

09.05.2022
2022 Zarządzenie

Zarządzenie Nr 9/2022

Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

z dnia 21 kwietnia 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 13/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 7 grudnia 2021 roku w sparwie ustalenia Regulaminu Dyplomowania na Wydziale Nauk Humanistycznych

21.04.2022
2022 Zarządzenie

Zrządzenie Nr 8/2022

Dziekana Wydziału Nauk Humansitycznych UKSW z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sparwie korekty planu zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 na WNH

 

7.04.2022
2022 Decyzja

Decyzja Nr 16/2022

Dziekana Wydziału Nauk Humansitycznych UKSW z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sparwie powołania Pełnomocnika ds. osób niepełnosparwnych na Wydziale Nauk Humansitycznych

4.04.2022
2022 Decyzja

Decyzja Nr 15/2022

Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 29 marca 2022 roku zmieniająca Decyzję Nr 18/2021 Dziekana Wydziału Nauk Huamnistycznych UKSW z dnia 10 września 2021 roku w sparwie powołania Pełnomocników ds. praktyk studenckich, zmienioną Deczyją Nr 11/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 21 marca 2022 roku.

31.03.2022
2022 Decyzja

Decyzja Nr 14/2022

Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2022 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

24.03.2022
2022 Decyzja

 

Decyzja Nr 13/2022

Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiez dnia 21 marca 2022 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. Promocji na Wydziale Nauk Humanistycznych

24.03.2022
2022 Decyzja

Decyzja Nr 12/2022

Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 21 marca 2022 roku

zmieniająca Decyzję Nr 8/2022 Dziekana WNH z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania nowego programu kształcenia filologicznego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Nauk Humanistycznych

22.03.2022
2022 Decyzja

Decyzja Nr 11/2022

Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 21 marca 2022 roku

zmieniajaca Decyzję Nr 18/2021 Dziekana WNH UKSW z dnia 10 września 2021 roku w sprawie powołania Pełnomocników ds. praktyk studenckich

22.03.2022
2022 Zarządzenie

Zarządzenie Nr 7/2022

Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad realizacji i rozliczania praktyk studeckich na Wydziale Nauk Humanistycznych

 

18.03.2022

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 4a

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 13a

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik do Zarządzenia

2022 Zarządzenie

Zarządzenie Nr 6/2022

Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zmiany zakresu obowiązków prodziekanów na Wydziale Nauk Humanistycznych

17.03.2022
2022 Decyzja

Decyzja Nr 10/2022

Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. Kart Przedmiotów na Wydziale Nauk Humansitycznych

17.03.2022
2022 Decyzja

Decyzja Nr 9/2022

Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 16 marca 2022 roku

zmieniajaca Decyzję Nr 18/2021 Dziekana WNH UKSW z dnia 10 września 2021 roku w sprawie powołania Pełnomocników ds. praktyk studenckich

16.03.2022
2022 Decyzja

Decyzja Nr 8/2022

Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 16 marca 2022 roku

w sprawie powołania Zespołu do opracowania nowego programu kształcenia filologicznego na poziomie studiów drugiego stopnia na WNH

16.03.2022
2022 Zarządzenie

Zarządzenie Nr 5/2022

Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 11 marca 2022 roku

zmiana Zarządzenia Nr 6 Dziekana WNH UKSW z dnia 10 marca 20220 roku w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej z zakresu realizacji zadań administracji wydziałowej

11.03.2022
2022 Decyzja

Decyzja Nr 7/2022

Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie z dnia 10 marca 2022 roku

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu certyfikowanego z języka polskiego jako obcego

10.03.2022

2022 Decyzja Decyzja Nr 6/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW  w Warszawie
z dnia 25 lutego 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Redakcji czasopisma „Załącznik Kulturoznawczy”
25.02.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 5/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humansitycznych UKSW w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie Komisji Rekrutacujnej do przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na Wydziale Nauk Humansitycznych na rok akademicki 2022/2023
24.02.2022
2022 Decyzja Zarządzenie Nr 4/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
z dnia 17 lutego 2022 roku
w sprawie określenia wzoru wypełnienia karty przedmiotu, obowiązującego na Wydziale Nauk Humanistycznych
17.02.2022

Zarządzenie

 

Załącznik do Zarządzenia
Nr 4/2022

2022 Decyzja Decyzja Nr 4/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w ramach Programu Erasmus Plus
na Wydziale Nauk Humanistycznych
11.02.2022
2022 Zarządzenie Zarządzenie Nr 3/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie korekty planu zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2021-2022 na Wydziale Nauk Humanistycznych w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii SARS Cov-2
25.01.2022
2022 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
z dnia 22 stycznia 2022 roku w sprawie korekty planu zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2021-2022 na Wydziale Nauk Humanistycznych w związku
z rozprzestrzenianiem się epidemii SARS CoV-2
22.01.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 3/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2022 r.
zmieniająca Decyzję Nr 2/ 2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową na Wydziale Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
w roku akademickim 2021-2022.
18.01.2022
2022 Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego
z dnia 17 stycznia 2022 roku
w sprawie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym
w dniu 21-23 stycznia; 4-6 lutego; 25-27 lutego 2022 r.
17.01.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 2/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową na Wydziale Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
w roku akademickim 2021-2022.
12.01.2022
2022 Decyzja Decyzja Nr 1/2022
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie uchylenia Decyzji Nr 16/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania składów Komisji do przeprowadzenia Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową na Wydziale Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
12.01.2022
2021 Decyzja Decyzja Nr 33/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2021 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. Zmiany Programu Kształcenia
na Kierunku Muzeologia
16.12.2021
2021 Decyzja Decyzja Nr 32/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2021 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. Zmiany Programu Kształcenia
na Kierunku Kulturoznawstwo
16.12.2021
2021 Zarządzenie Zarządzenie Nr 13/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2021 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu Dyplomowania na Wydziale Nauk Humanistycznych
07.12.2021

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2021

2021 Decyzja Decyzja Nr 31/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2021 roku
w sprawie powołania koordynatora do Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego UKSW
07.12.2021
2021 Decyzja Decyzja Nr 30/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 7grudnia 2021 roku
w sprawie powołania pełnomocnika ds. promocji naukowej
07.12.2021
2021 Zarządzenie Zarządzenie Nr 12/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 2 grudnia 2021 roku
w sprawie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym
w dniu 6 grudnia 2021 r.
02.12.2021
2021 Decyzja Decyzja Nr 29/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 26 listopada 2021 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych
w dniach 29 listopada - 13 grudnia 2021 roku
26.11.2021
2021 Decyzja Decyzja Nr 28/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 26 listopada 2021 roku
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. organizacji egzaminów certyfikowanych
Wydziału Nauk Humanistycznych
26.11.2021
2021 Zarządzenie Zarządzenie Nr 11/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym
w dniu 26-28 listopada, 10-12 grudnia 2021 r.
25.11.2021
2021 Decyzja Decyzja Nr 27/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Redakcji czasopisma „Załącznik Kulturoznawczy”
10.11.2021
2021 Decyzja Decyzja Nr 26/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 9 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Redakcji czasopisma „Załącznik Kulturoznawczy”
09.11.2021
2021 Decyzja Decyzja Nr 25/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 5 listopada 2021 roku
zmieniająca Decyzję Nr 20/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego
05.11.2021
2021 Zarządzenie Zarządzenie Nr 10/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 2 listopada 2021 roku
w sprawie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w dniu 12 listopada 2021 r.
02.11.2021
2021 Zarządzenie Zarządzenie Nr 9/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 29 października 2021 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 3/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego
z dnia 30 lipca 2021 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako języka obcego, przeprowadzanych przez Zakład Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie
29.10.2021

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2021

2021 Zarządzenie Zarządzenie Nr 8/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 29 października 2021 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 4/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego
z dnia 30 lipca 2021 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania państwowego egzaminu z języka polskiego jako języka obcego przez Zakład Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie
29.10.2021

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2021

2021 Decyzja Decyzja Nr 24/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 26 października 2021 roku
w sprawie powołania Komisji Wydziałowej ds. Oceny Pracowników Badawczo-Dydaktycznych, Badawczych i Dydaktycznych za lata 2017-2019
26.10.2021
2021 Decyzja Decyzja Nr 23/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 18 października 2021 roku
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego awansu na stanowisko adiunkta dr Magdaleny Partyki
18.10.2021
2021 Decyzja Decyzja Nr 22/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 8 października 2021 roku
w sprawie uchylenia Decyzji Nr 5/2019
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 25 marca 2019 r.
08.10.2021
2021 Decyzja Decyzja Nr 21/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 7 października 2021 roku
w sprawie uchylenia Decyzji Nr 5/2019
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 25 marca 2019 r.
07.10.2021
2021 Zarządzenie Zarządzenie Nr 7/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 1 października 2021 roku
w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
01.10.2021
2021 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 01 października 2021 roku
w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych
na Wydziale Nauk Humanistycznych
01.10.2021
2021 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
UKSW w Warszawie
z dnia 01 października 2021 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie procedury odwoływania zajęć na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW
01.10.2021

Zarządzenie

Załącznik nr 1

2021 Decyzja Decyzja Nr 20/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie z dnia 23 września 2021 roku
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego
23.09.2021
2021 Decyzja Decyzja Nr 19/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie z dnia 23 września 2021 roku
w sprawie powołania Opiekunów poszczególnych lat na Wydziale Nauk Humanistycznych
23.09.2021
2021 Decyzja Decyzja Nr 18/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie z dnia 10 września 2021 roku
w sprawie powołania Pełnomocników ds. praktyk studenckich
10.09.2021
2021 Decyzja Decyzja Nr 17/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie z dnia 10 września 2021 roku
w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji ds. Analizy Rankingu Szkół Wyższych
10.09.2021
2021 Decyzja

Decyzja Nr 15/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW  w Warszawie  z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022.

30.07.2021
2021 Decyzja

Decyzja Nr 14/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 30 lipca 2021 r.
uchylająca Decyzję Nr 12/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022.

30.07.2021
2021 Decyzja Decyzja Nr 13/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 30 lipca 2021 roku
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego awansu na stanowisko
adiunkta dr Anny Dąbrowskiej-Kamińskiej
30.07.2021
2021 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 30 lipca 2021 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania państwowego egzaminu z języka polskiego jako języka obcego przez Zakład Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie
30.07.2021

Zarządzenie

 

Załącznik nr 1

2021 Zarządzenie Zarządzenie Nr 3/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 30 lipca 2021 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako języka obcego, przeprowadzanych przez Zakład Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie
30.07.2021

Zarządzenie

 

Załącznik nr 1

2021 Decyzja Decyzja Nr 12/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
12.07.2021
2021 Decyzja Decyzja Nr 11/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia oceny kwalifikacji w celu przedłużenia zatrudnienia dra Mateusza Kowalskiego
15.06.2021
2021 Decyzja Decyzja Nr 10/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia oceny kwalifikacji w celu przedłużenia zatrudnienia dr Magdaleny Partyki
15.06.2021
2021 Decyzja Decyzja Nr 9/2021
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia oceny kwalifikacji w celu przedłużenia zatrudnienia dra Łukasza Kucharczyka
15.06.2021
2021 Decyzja Decyzja nr 8
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 25 maja 2021 roku
w sprawie powołania Redakcji czasopisma „Colloquia Litteraria”
25.05.2021
2021 Decyzja Decyzja nr 7
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 18 maja 2021 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta w Instytucie Językoznawstwa
18.05.2021
2021 Decyzja Decyzja nr 6
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na Wydziale Nauk Humanistycznych na rok akademicki 2021/2022
25.03.2021
2021 Decyzja Decyzja nr 5
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 08 marca 2021 roku
w sprawie powołania składu Komisji ds. Jakości Kształcenia Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
08.03.2021
2021 Zarządzenie Zarządzenie nr 2
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 03 marca 2021 roku
w sprawie Regulaminu dyplomowania na Wydziale Nauk Humanistycznych
02.03.2021

Zarządzenie

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

2021 Decyzja Decyzja nr 4
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 18 lutego 2021 roku
w sprawiepowołania Komisji Kwalifikacyjnej do rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przeniesienia na stanowisko profesora uczelni dra hab. Pawła Stangreta
18.02.2021
2021 Zarządzenie

Zarządzenie nr 1
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 17 lutego 2021 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 3 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych

17.02.2021
2021 Decyzja

Decyzja nr 3
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 1 lutego 2021 roku
w sprawie powołania Przedstawiciela Wydziału Nauk Humanistycznych do Rady Naukowej Wydawnictwa UKSW

01.02.2021
2021 Decyzja Decyzja nr 2
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 1 lutego 2021 roku
uchylająca Decyzję Nr 16/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2020 roku w sprawie powołania Przedstawiciela Wydziału Nauk Humanistycznych do Rady Naukowej Wydawnictwa UKSW
01.02.2021
2021 Decyzja Decyzja nr 1
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 15 stycznia 2021 roku
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego przedłużenia zatrudnienia dra hab. Piotra Weisera
15.01.2021
2020 Decyzja Decyzja nr 26
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego przedłużenia zatrudnienia dra hab. Piotra Weisera
30.12.2020
2020 Decyzja Decyzja nr 25
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 15 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania Pełnomocników do spraw praktyk studenckich
15.12.2020
2020 Decyzja Decyzja nr 24
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 08 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania sekretarza Rady Wydziału
08.12.2020
2020 Decyzja Decyzja nr 23
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 02 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania przedstawiciela nauczycieli akademickich z Wydziału Nauk Humanistycznych do Rady Studium Języków Obcych
02.12.2020
2020 Decyzja Decyzja nr 22
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie powołania Redakcji czasopisma Załącznik Kulturoznawczy
30.11.2020
2020 Zarządzenie

Zarządzenie nr 7
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 26 listopada 2020 w sprawie procedury dokonywania zmian w strukturze strony internetowej WNH oraz treściach na niej publikowanych

26.11.2020
2020 Decyzja Decyzja nr 21
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. projektowania graficznego strony Wydziału Nauk Humanistycznych
25.11.2020
2020 Decyzja Decyzja nr 20
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie uchylenia Decyzji nr 7/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. User Experience: doświadczenie użytkownika Wydziału Nauk Humanistycznych
25.11.2020
2020 Decyzja Decyzja nr 19
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 13 listopada 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Doktoranckiej
13.11.2020
2020 Decyzja Decyzja nr 18
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 8 października 2020 roku
w sprawie odwołania Pełnomocnika Wydziału Nauk Humanistycznych
08.10.2020
2020 Decyzja Decyzja nr 17
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 7 października 2020 roku
w sprawie powołania Pełnomocnika Wydziału Nauk Humanistycznych
07.10.2020
2020 Decyzja Decyzja nr 16
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 5 października 2020 roku
w sprawie powołania Przedstawiciela Wydziału Nauk Humanistycznych
do Rady Naukowej Wydawnictwa UKSW
05.10.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 15

Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 23 września 2020 roku
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. praktyk studenckich

23.09.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 14
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 02 lipca 2020 roku
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych na Wydziale Nauk Humanistycznych
02.07.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 13
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia postępowania na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Kulturą
12.05.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 12
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 16 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego przedłużenia zatrudnienia dra hab. Raoula Bruniego
16.04.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 11
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 1 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia postępowania na stanowisko profesora Uczelni w Katedrze Językoznawstwa Współczesnego i Ogólnego
01.04.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 10
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 1 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia postępowania na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowości
01.04.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 9
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 30 marca 2020 roku
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. promocji Wydziału Nauk Humanistycznych  w mediach społecznościowych
30.03.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 8
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. promocji Wydziału Nauk Humanistycznych
30.03.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 7 
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. User Experience: doświadczenie użytkownika Wydziału Nauk Humanistycznych
30.03.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 6
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
 w Warszawie z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do rozstrzygnięcia postępowania  dotyczącego przedłużenia zatrudnienia mgr Elżbiety Sadoch
26.03.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 5 
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do rozstrzygnięcia postępowania  dotyczącego przedłużenia zatrudnienia dra Łukasza Kucharczyka
26.03.2020 r.
2020 Decyzja
Decyzja nr 4
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. promocji w mediach społecznościowych
19.03.2020 r.
2020 Zarządzenie Zarządzenie nr 6 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 10.03.2020 w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej i zakresu realizacji zadań administracji wydziałowej 13.03.2020 r.
2020 Zarządzenie

Zarządzenie nr 4 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 29.01.2020 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania na Wydziale Nauk Humanistycznych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana WNH nr 4

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana WNH nr 4

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dziekana WNH nr 4

29.01.2020 r.

2020 Zarządzenie

Zarządzenie nr 3 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 29.01.2020 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych

Zarządzenie nr 1 -PROTOKÓŁ HOSPITACJI

29.01.2020 r.
2020 Zarządzenie

Zarządzenie nr 2 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 27.01.2020 r. w sprawie procedury odwoływania zajęć na WNH UKSW

Załącznik - ZGŁOSZENIE ODWOŁANIA ZAJĘĆ

27.01.2020 r.
2020 Decyzja Decyzja nr 3 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 22.01.2020 r. 22.01.2020 r.
2020 Decyzja Decyzja nr 2 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 13.01.2020 r. 13.01.2020 r.
2020 Decyzja Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 13.01.2020 r. 13.01.2020 r.
2020 Zarządzenie

Zarządzenie nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 2.01.2020 r.

ZAŁĄCZNIK

02.01.2020 r.

2019 Decyzja Decyzja nr 12 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 10 grudnia 2019 r. 10.12.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 11 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 10 grudnia 2019 r. 10.12.2019 r.
2019 Zarządzenie Zarządzenie nr 2 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 30 października 2019 r. 30.10.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 10 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 10 września 2019 r. 10.09.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 9 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 26 czerwca 2019 r. 26.06.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 8 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 6 czerwca 2019 r. 04.06.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 7 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 24.05.2019 24.05.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 6 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 25.03.2019 r. 25.03.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 5 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 25 marca 2019 r. 25.03.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 4 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 25 marca 2019 r. 25.03.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 3 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 25 marca 2019 r. 25.03.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 2 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 25 marca 2019 r. 08.02.2019 r.
2019 Zarządzenie Zarządzenie nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 5 stycznia 2019 r. 05.01.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 5 lutego 2019 r. 05.02.2019 r.
2018 Zarządzenie Zarządzenie nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 2 lipca 2018 r. 2.07.2018 r.
2018 Decyzja Decyzja nr 11 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 28 czerwca 2018 r. 28.06.2018 r.
2018 Decyzja Decyzja nr 10 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 28 czerwca 2018 r. 28.06.2018 r.
2018 Decyzja Decyzja nr 9 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 27 czerwca 2018 r.  w sprawie Decyzji nr 7/2018 27.06.2018 r.
2018 Decyzja Decyzja nr 8 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 9 kwietnia 2018 r.  w sprawie powołania Sekretarza Komisji rekrutacyjnej na rok 2018/2019 na Wydziale Nauk Humanistycznych. 09.04.2018 r.
2018 Decyzja Decyzja nr 7 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 9 kwietnia 2018 r.  w sprawie określenia zakresów obowiązków opiekunów lat. 09.04.2018 r.
2018 Decyzja Decyzja nr 6 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 9 kwietnia 2018 r.  w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na rok 2018/2019 na Wydziale Nauk Humanistycznych. 09.04.2018 r.

2018 Decyzja Decyzja nr 5 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 9 kwietnia 2018 r.  w sprawie powołania Komisji planistycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych. 09.04.2018 r.

2018 Decyzja Decyzja nr 4 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 2 stycznia 2018 r.  w sprawie Komisji Dziekana do spraw kwalifikacji studentów do Programu Erasmus+ w rekrutacji na rok 2018/2019. 02.01.2018 r.

2018 Decyzja

Decyzja nr 3 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 19.03.2018 r. w sprawie prowadzenia seminariów licencjackich i magisterskich i doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych.

 

 

2018 Decyzja

Decyzja nr 2 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 21.12.2016 r. w sprawie kwalifikacji studentów i doktorantów na wyjazd na relizację cześci przedmiotów w ramach programu Erasmus.

Załącznik do decyzji Dziekana

12.02.2018

2018 Decyzja

Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 21.12.2016 r. w sprawie kwalifikacji studentów i doktorantów na wyjazdy w celu odbycia praktyk w instytucji zagranicznej w roku akademickim 2018/2019 w ramach Programu Erasmus+.
 

Załącznik do decyzji Dziekana

12.02.2018

2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2017 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie procedury odwoływania zajęć na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW z powodu uczestnictwa w konferencjach naukowych 04.12.2017

2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2017 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie procedury odwoływania zajęć na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW 28.11.2017

pobierz dokument

odwołanie zajęć - wniosek

2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2017 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia opisu przedmiotu wpisanego do systemu USOS 02.01.2017

pobierz dokument

2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2017 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu weryfikacji opisu przedmiotu w systemie USOS 02.01.2017

pobierz dokument

2016 Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2016 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia zakresu działania Dziekana i Prodziekanów Wydziału 01.09.2016

pobierz dokument

2016 Decyzja Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 21.12.2016 r. w sprawie sporządzenia matryc efektów kształcenia dla specjalizacji 21.12.2016

pobierz dokument

2014 Zarządzenie Zarzadzenie Nr 1/2014 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 1 września 2014 r. dotyczące przeprowadzania egzaminów (dla pracowników) 01.09.2014

pobierz dokument

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach