glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

studia niestacjonarne

 

Od roku 1999 Wydział Nauk Humanistycznych wprowadził jednolite pięcioletnie studia na kierunku FILOLOGIA POLSKA. Ostatni rocznik związany z tym tokiem studiów opuścił Uczelnię w roku akademickim 2010/2011.W roku akademickim 2007/2008 wprowadzono na Wydziale dwustopniowy system kształcenia. Nabór na dwuletnie studia magisterskie rozpoczął się w roku akademickim 2010/2011Obecnie na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są:

  • studia I stopnia (trzyletnie)
  • studia II stopnia (dwuletnie)

 

Od roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są również  studia na kierunku KULTUROZNAWSTWO: 

  • studia I stopnia (trzyletnie)
  • studia II stopnia (dwuletnie)

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach