aktualności

Zjazd studentów niestacjonarnych w dniach 13,14 i 15 marca jest odwołany

12 marca od godz. 16.00 będzie dostępna rejestracja na zajęcia.

ZJAZD (28,29 lutego i 1 marca)

Dyżur Prodziekana ds. studenckich prof. UKSW dr hab. Beaty Spieralskiej-Kasprzyk  z dnia 28 lutego w piątek  jest przeniesiony na sobotę 29 lutego od godziny 13.00

28 lutego odwołują zajęcia:

 • mgr Robert Chwałowski - skład tekstu w edytorze poligraficznym

29 lutego odwołują zajęcia:

 • mgr Agnieszka Świątek: Stylistyka - w zamian odbędzie się wykład z Historii języka, Warsztat publicysty,  zajęcia z kultury języka dla studentów I roku odbędą się zgodnie z planem
 • prof. Piotr Waiser: seminarium licencjackie

1 marca odwołują zajęcia:

 • dr Małgorzata Majewska: Gramatyka historyczna języka polskiego, seminarium licencjackie
 • dr Joanna Zaucha: Retoryka praktyczna, Technika wystapień publicznych
 • mgr Daria Rybicka: lektorat j. angielskiego 

ZJAZD (14,15,16 lutego)

16 lutego odbędzie się dyżur Pani prof. Joanny Zajkowskiej dla studentów niestacjonarnych w godz. 13.30-15.00 w sali 422 oraz w godz. 15.00-18.00 w sali 327

14 lutego odwołują zajęcia:

 • mgr Monika Jazownik - Propedeutyka wiedzy o muzyce
 • dr Łukasz Kucharczyk - Wprowadzenie do współczesności

15 lutego odwołują zajęcia:

 • mgr Justyna Błońska - Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • dr Jadwiga Zimpel - Kultura popularna - teoria i krytyka, Studia miejskie, Teorie tekstów kultury
 • mgr Marcin Zawiśliński - Organizacja imprez, Pozyskiwanie środków
 • dr Łukasz Kucharczyk - Poetyka II, Teoria literatury, HLP-współczesność

16 lutego odwołują zajęcia:

 • mgr Agnieszka Praga - Zarządzanie w kulturze
 • dr Halyna Dubyk - seminarium licencjackie

ZJAZD (31.01. 1, 2, lutego)

Dyżur Prodziekana ds. studenckich prof. UKSW dr hab. Beaty Spieralskiej-Kasprzyk  z dnia 31 stycznia w piątek  jest przeniesiony na niedzielę 2 lutego od godziny 12.00

31 stycznia odwołują zajęcia:

 • dr Łukasz Cybulski - HLP-literatura dawna - wykład i ćwiczenia
 • mgr Rober Chwałowski
 • dr Piotr Jakubowski - Matedologia badań kulturoznawczych , pozostałe zajęcia odbędą się

ZJAZD (17,18 i 19 stycznia)

18 stycznia odwołują zajęcia:

 • dr Karolina Zioło-Pużuk - Język w mediach, Dyskurs medialny
   

19 stycznia odwołują zajęcia:

 •   dr Karolina Zioło-Pużuk- seminarium magisterskie

Dyżur Prodziekana ds. studenckich prof. UKSW dr hab. Beaty Spieralskiej-Kasprzyk  z dnia 17 stycznia w piątek  jest przeniesiony na sobotę 18 stycznia w godzinach 13.00-14.30 

Szanowni Państwo,

dodatkowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy* odbędą się w następujących terminach:

- 14.01.2020 r. (wtorek), godz. 16.45, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;

- 17.01.2020 r. (piątek), godz. 16.45, ul. Dewajtis 5, Nowy Gmach, Aula im. Jana Pawła II

- 18.01.2020 r. (sobota), godz. 9.45, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;

- 22.01.2020 r. (środa), godz. 16.45, ul. Dewajtis 5, Nowy Gmach, Aula im. Jana Pawła II

- 23.01.2020 r. (czwartek), godz. 9.45, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;

ZJAZD (13,14 i 15 grudnia)

14 grudnia odwołują zajęcia:

 • dr hab. Marcin Jewdokimow - Antropologia współczesności, seminarium magisterskie, seminarium licencjackie
 • dr Łukasz Kucharczyk - SF fiction w szkole, Wprowadzenie do współczesności, pozostałe zajęcia od godz. 13.30 odbędą się 
 • mgr Michał Czaja - Teoria kultury, Tożsamość polska 
 • dr Anna Krasowska - Historia języka, Dialektologia, seminarium magisterskie, Wstęp do językoznawstwa historycznego
 • mgr Justyna Błońska -Diagnoza i terapia pedagogiczna

15 grudnia odwołują zajęcia:

 • dr Mateusz Kowalski - Gramatyka opisowa I i II rok, seminarium licencjackie, Metodologia badań nad językiem
   

ZJAZD (29,30 listopada, 1 grudnia)

29 listopada dyżur Prodziekan ds. studenckich prof. Beaty Spieralskij-Kasprzyk jest odwołany

29 listopada odwołują zajęcia:

 • dr Paweł Stangret - Wiedza o kulturze, Propedeutyka wiedzy o teatrze

30 listopada odwołują zajęcia:

 • mgr Agnieszka Świątek- Kultura języka, Stylistyka, Warsztat publicysty, 

1 grudnia odwołują zajęcia:

 • dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz
 • dr Halyna Dubyk - seminarium licencjackie
 • mgr Agnieszka Praga - Zarządzanie w kulturze (15 grudnia odbędą się podwójne zajecia)

ZJAZD (15,16,17 listopada)

15 listopada  odwołują zajecia:

 • dr Małgorzata Furgała - Podstawy dydaktyki
 • mgr Artur Fijałkowski - Metodyka nauczania literatury polskiej i języka polskiego w liceum

16 litopada odwołują zajęcia:

 • dr Piotr Jakubowski - seminarium licencjackie, Metodologia badań kulturoznawczych, Wstęp do kulturoznawstwa
 • mgr Joanna Adamczyk - Warsztat wydawcy, Przygotowanie publikacji współczesnej
 • mgr Jan Falkowski

ZJAZD (25,26,27 października)

26 października odwołują zajęcia:

 • ks. dr Wojciech Sadłoń - Podstawy sojologii kultury - wykład
 • dr Kama Pawlicka - seminaria dyplomowe
 • dr Łukasz Kucharczyk - Poetyka , HLP-współczesność, Teoria literatury

27 października odwołują zajęcia:

 • dr Magdalena Bober-Jankowska - Literatura współczesna wobec literatury dawnej, Problemy edytorskie literatury staropolskiej i oświeceniowej
 • dr Halyna Dubyk -seminarium licencjackie

ZJAZD (11,12,13 października)

13 października odwołują zajęcia:

 • prof. Joanna Zajkowska - seminarium licencjackie  (seminarium w zaplanowanym wymiarze odbędzie się na najbliższym zjaździe)

UWAGA! Studenci I roku

27 września (piątek) nie odbędą się zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku

W tym dniu o godz. 16.00 w sali 326 odbędzie się spotkanie z Dziekanem WNH, następnie z przedstawicielami samorządu UKSW, a od godz. 17.45 szkolenie BHP-obecność obowiązkowa

ZJAZD (27,28,29 września)

27 września odwołują zajęcia :

 • dr Małgorzata Burta - HLP-romantyzm - ćwiczenia
 • dr Kama Pawlicka - seminaria

28 września odwołują zajęcia

 • mgr Joanna Niewiarowska - HLP-Młoda Polska -ćwiczenia, Wstęp do kulturoznawstwaćwiczenia
 • dr Piotr Jakubowski - Wstęp do kulturoznawstwa-wykład, seminarium licencjackie, Metodologia badań kulturoznawczych
 • mgr Juliusz Konczalski - Technologie informacyjne

29 września odwołują zajęcia:

 • dr Iwona Misiak - Zasady redagowania tekstu, Warsztat redaktora i problemy typografii
 • dr Ewa Frączek - Dyplomacja kulturalna  - zamiast odbedą się zajęcia z Panią Agnieszką Pragą 


 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach