glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

aktualności filologia klasyczna

Rusza SILVA MAILORUM - internetowa lista mailingowa starożytników UKSW

Miło nam poinformować, że rusza Silva Mailorum - internetowa lista mailingowa starożytników UKSW.

Adres grupy silvamailorum@googlegroups.com

Lista mailingowa jest rozwinięciem grupy facebookowej „Starożytnicy UKSW”. Ma posłużyć integracji pracowników i studentów UKSW, którzy zajmują się szeroko pojętą starożytnością: archeologów, biblistów, filologów, filozofów, historyków, historyków sztuki, patrologów, prawników, religioznawców, teologów etc.

Zachęcamy do subskrypcji listy i do aktywnego jej wykorzystywania. Zgłoszenia i pytania prosimy kierować do twórców listy:

dr Filip Doroszewski f.doroszewski@uksw.edu.pl

mgr Franciszek Jóźwicki franciszekjozwicki@interia.pl

 

Czytaj więcej »

PROF. BARDO MARIA GAULY Z WYKŁADAMI NA WNH 5 VI b.r.

Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w zajęciach prof. Bardo Marii Gauly'ego z  Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, które odbędą się w ramach programu Erasmus dnia 5 czerwca b.r. Językiem zajęć będzie angielski.
 
Pierwsze zajęcia, zatytułowane "Comets in Roman poetry", odbędą się o godz. 11.30 w sali 406. Zajęcia drugie "The Nile and the borders of the Empire. The world of Rome in the literature of the Early Empire" odbędą się o godz. 15.00 w sali 223. 
 
 
 
Streszczenia wystąpień

Comets in Roman poetry

For the Romans comets were prodigia, natural phenomena that indicate divine wrath so that man confronted with them is bound to reconcile the gods. This is the regular attitude to comets in Roman poetry, too. However, two poetic texts do not conform to it: The first one comes near the end of Ovid’s Metamorphoses (15,745-870) and speaks about the Sidus Iulium, the star (or comet) to be seen during the funeral games for Iulius Cesar – a phenomenon that immediately raised questions about its nature and meaning. The second one forms part of Manilius’s didactic poem on astronomy and astrology (1,809-926). Since he is explaining the celestial phenomena in a Stoic manner, we expect him to depict comets as part of an orderly cosmos. But, as we will see, this is not the case. So let us read these texts together and try to come to terms with their ambiguous ways to discuss this curious phenomenon.

 
The Nile and the borders of the Empire. The world of Rome in the literature of the Early Empire
 
Virgil’s Iuppiter had promised an imperium sine fine to Rome, an empire without spatial or temporal limits (Aeneid 1,278f.). This conception is put to test in Lucan’s epic on the civil war between Cesar and Pompey, in which the literal and metaphorical crossing of frontiers lead to a war that is interpreted as a world war. By deploying the destructive potential of this war the narration at least suggests the possibility of a new world beyond the Roman Empire. Thus Lucan reveals the inherent weakness of Virgil’s conception of history which left the question unanswered what should come after Augustus’s reign which is seen as the culmination of Roman history in the Aeneid. The lecture discusses how Lucan deals with the current problems concerning the unity of empire and cosmos in the so-called Nile excursus in the tenth book of his epic (10,172-331).

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

Z wielką radością informuję, że nasz Wydział otrzymał w ocenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych kategorię A. Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tej wysokiej oceny: opracowującym raport, pracownikom naukowo-dydaktycznym, zatrudnionym na Wydziale Nauk Humanistycznych. Dzięki Państwa wytrwałej pracy oraz kompetencjom mogliśmy osiągnąć sukces: naukową kategorię A.

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

 

Czytaj więcej »

WYKŁAD: PROF. MICHAŁ RZEPIELA, "Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce na tle przemian ideowych i technologicznych we współczesnej humanistyce"

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe filologii klasycznej UKSW w dn. 21 marca 2016 r. (pn.) o godz. 15 w sali 223 (ul. Dewajtis 5). 
Z referatem zatytułowanym "Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce na tle przemian ideowych i technologicznych we współczesnej humanistyce" wystąpi prof. dr. hab.
Czytaj więcej »

KONFERENCJA EPIKUREIZM JAKO ALTERNATYWA FILOZOFICZNA, WARSZAWA UKSW 11 V 2016

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. ?Epikureizm jako alternatywa filozoficzna?, organizowaną przez Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferencja odbędzie się w środę 11 maja 2016 roku w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.
 
Zgłoszenia udziału w konferencji, wraz z tytułem i streszczeniem głównych tez wystąpienia 
(do 300 znaków), prosimy nadsyłać na adres e-mail: d.budzanowska@uksw.edu.pl  
r.pawlik@uksw.edu.pl do dnia 29 lutego 2016 roku.
 
CFP do ściągnięcia TUTAJ
 
 

Классическая филология для кандидатов из Востока

Институт классической филологии и культуроведения Факультета гуманитарных наук Университета Кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве (государственный университет) приглашает всех, кто увлекается широко понятой культурой древней Греции и древнего Рима и хочет реализовать свои увлечения во время учебы в Варшаве. Занятия ведутся знаменитыми специалистами по литературе, философии и античной религии, по греческому языку и литературе, а также по латыни. Обучение делится на три ступени: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Диплом признается во всех странах Европейского Союза. Низкая плата за обучение. Для лиц польского происхождения обучение бесплатное.

Studia 30 plus (40 plus itd.)

Filologia klasyczna zaprasza na studia szczególnie tych, którzy pasjonują się szeroko pojętą kulturą antycznej Grecji i Antycznego Rzymu, a z różnych powodów nie zdołali zrealizować swoich pasji w wieku młodzieńczym. Studia 30 plus będą realizowane w systemie stacjonarnym, przy czym wszystkie zajęcia odbywać się będą w porach dostosowanych do możliwości studentów. Studia 30 plus mogą być realizowane również  w systemie studiów indywidualnych. Zajęcia prowadzone przez znakomitych specjalistów od literatury, filozofii i religii antycznej, greki i łaciny.

NA TROPIE JANA KLINGERA W XVI-WIECZNYM OŁOMUŃCU

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe filologii klasycznej UKSW w dn. 27 kwietnia 2015 r. (pn.) o godz. 16.00 w sali 043 (ul. Dewajtis 5, stary gmach). Z referatem zatytułowanym Na tropie Jana Klingera w szesnastowiecznym Ołomuńcu wystąpi dr Jan Kwapisz z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Poniżej krótka informacja zapowiadająca wystąpienie.

 

Na tropie Jana Klingera w szesnastowiecznym Ołomuńcu

W kręgu związanym z jezuickim kolegium w Ołomuńcu u schyłku XVI wieku kwitło niezwykle bogate życie intelektualne. Wyrosły z tego środowiska m.in. takie postaci jak Mikołaj Lubomirski, wydawca jednego z najwcześniejszych zbiorów poezji kunsztownej na ziemiach polskich, oraz Samuel Kochanowski, autor jednych z najwcześniejszych polskich miedziorytów. Patronem i mistrzem tego ołomunieckiego kręgu był jezuicki profesor Johann Klinger. Z moich ustaleń wynika, że z tą zupełnie zapomnianą postacią należy łączyć większość twórczości literackiej powstałej w Ołomuńcu w ostatnich latach XVI wieku.

 

Czytaj więcej »

ZAPOMNIANE GATUNKI. NOWOŁACIŃSKIE EPITHALAMIUM REFLEKSYJNE I GENETHLIAKON WOBEC TRADYCJI ANTYCZNEJ

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe filologii klasycznej UKSW w dn. 16 lutego 2015 r. (pn.) o godz. 16.30 w sali 043 (ul. Dewajtis 5, stary gmach). Z referatem zatytułowanym Zapomniane gatunki. Nowołacińskie epithalamium refleksyjne i genethliakon wobec tradycji antycznej wystąpi prof. UKSW dr hab. Beata Gaj (Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW).

Poniżej krótka informacja zapowiadająca wystąpienie.

 

Zapomniane gatunki. Nowołacińskie epithalamium refleksyjne i genethliakon wobec tradycji antycznej 


Okolicznościowa poezja czasów renesansu i baroku kojarzona bywa najczęściej z ceremonialnymi utworami weselnymi i pogrzebowymi. Opracowania naukowe dotyczące epithalamium zwracają przede wszystkim uwagę na zgodność lub niezgodność z modelami antycznymi. Tymczasem w nowożytnym epithalamium łacińskim szczególne miejsce zajmuje recepcja Klaudiana, której głównym nurtem jest tzw. nurt śląski, kładący nacisk na analizę psychologiczną postaci. Z kolei temat genethliakonu poruszany jest na tyle rzadko, że nie przypisuje się mu nawet znaczącej tradycji antycznej (por. L. Ślękowa). W swoim wystąpieniu zamierzam podjąć temat rozwoju tychże gatunków w antyku oraz ich rcepcji w nowożytnej Europie, opierając się zwłaszcza na przykładach nowołacińskich z terenu dawnego Śląska.

 

Czytaj więcej »

AKKADYJSKI EPOS O GILGAMESZU I ODYSEJA HOMERA

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie naukowe filologii klasycznej UKSW.

Spotkania mają charakter otwarty, wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Pierwsze w tym roku spotkanie odbędzie się w dniu 24 XI 2014 r. (pn.) o godz. 16.30 w sali 052 (ul. Dewajtis 5, stary gmach). Z referatem zatytułowanym 

AKKADYJSKI EPOS O GILGAMESZU I ODYSEJA HOMERA

wystąpi dr Jan Kozłowski (IFK UW).

Streszczenie referatu:

Uczeni od dawna dostrzegali podobieństwa między akkadyjskim "Eposem o Gilgameszu" a "Odyseją" Homera. Większość jednak negowała możliwość bezpośredniego wpływu "Eposu" na "Odyseję". Ci, którzy opowiadali się za zależnością "Odysei" od babilońskiego eposu, nie dostrzegali podobieństw fabularnych między ?????? Odyseusza (Od. 5-13) a wyprawą Gilgamesza po nieśmiertelność (tabliczki 9-11). W moim wystąpieniu podam status quaestionis oraz zupełnie nową (!) argumentację przemawiającą za zależnością "Odysei" od "Gilgamesza". Uczestników seminarium prosiłbym o przypomnienie sobie treści "Eposu o Gilgameszu" (przede wszystkim tabliczki 9-11 [przekład Łyczowskiej najlepszy]) oraz fabuły "Odysei" (przede wszystkim fabułę ksiąg 5-13 - rzeczywisty ?????? Odyseusza [wyjąwszy opowieść Odyseusza u Alkinoosa]).

Czytaj więcej »

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach