glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

prof. ucz. dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk

adiunkt w Katedrze Mediewistyki i Neolatynistyki

b.spieralska@uksw.edu.pl

 

 

Kariera akadmicka:

 • od 2008: adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW

 • 2004-2008: adiunkt w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Humanistycznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Zainteresowania badawcze:

 • Językoznawstwo łacińskie i krytyka tekstu

 • Historia rozwoju języka łacińskiego, a szczególnie łacina późna i chrześcijańska

 • Kazalnictwo średniowieczne

 • Średniowieczne przekłady z łaciny na języki wernakularne i odwrotnie

Publikacje (wybrane pozycje):

 

 • Les sermons attribués à Maurice de Sully, [w:] Medieval Sermon Studies, 51, 2007.

 • Les sermons ad populum de Maurice de Sully et leur adaptation française, [w:] Przegląd Tomistyczny XIII/1, 2007, s.9-112.

 • Annales Xantenses, lemma w Encyclopedia of the Medieval Chronicle, Brepols 2010

 • Historiae Hierosolymitanae pars secunda, lemma w Encyclopedia of the Medieval Chronicle, Brepols 2010

 • O średniowiecznym kompilatorstwie i transmisji tekstu na przykładzie Kroniki Benedykta, mnicha z klasztoru św. Andrzeja, [w:] Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi, 2010

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Praktyczna nauka języka łacińskiego

 • Gramatyka opisowa języka łacińskiego

 • Mitologia: między sztuką a religią (konwersatorium)

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach