Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

           Z wielką radością informuję, że nasz Wydział otrzymał w ocenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych kategorię A. Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tej wysokiej oceny: opracowującym raport, pracownikom naukowo-dydaktycznym, zatrudnionym na Wydziale Nauk Humanistycznych. Dzięki Państwa wytrwałej i efektywnej pracy, kompetencjom mogliśmy osiągnąć ten sukces w postaci kategorii A.

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

Czytaj więcej »

Zmiana terminu seminarium dr Magdaleny Ślusarskiej

Termin seminarium dr Magdaleny Ślusarskiej na II roku Kulturoznawstwa II stopnia uległ zmianie. Zajęcia odbywać się będą w piątki, godz. 11:30, sala 326.

Zajęcia dla doktorantów spoza WNH

Szanowni Państwo,

Zajęcia ogólnouniwersyteckie prof. Piotra Müldnera-Nieckowskiego "Redagowanie publikacji naukowej", skierowane do doktorantów spoza Wydziału Nauk Humanistycznych, odbywać się będą w środy w godzinach 18:30-20:00, sala 228. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem Sekretariatu Studiów Doktoranckich WNH: p.boguta@uksw.edu.pl.

Zachęcam do udziału.

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW

Konwersatorium dla studentów Muzeologii i Kulturoznawstwa

Szanowni Państwo,

W USOSie dostępna jest rejestracja na konwersatorum do wyboru, skierowane do studentów Muzeologii i Kulturoznawstwa: Digital cultural heritage: enviroment, historical architecture and virtual archeology, które poprowadzi prof. Paola Puma z Włoch. Zajęcia odbywają się w terminie: 19.02.2018 - 2.03.2018 w poniedziałki, wtorki i środy, godz. 9:45-18:15, sala 323.

Rektutacja do programy Ersmus+

Uprzejmie informujemy, że 12 lutego w systemie USOSweb została uruchomiona rekrutacja do programu Erasmus+, umożliwiającego realizację części programu studiów na uczelni zagranicznej w roku akademicki 2018/2019. Wnioski można składać WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ do północy 4 marca 2018 r. Kolejne etapy rekrutacji to:

- egzamin językowy przeprowadzony przez SJO w dniach 7-13 marca 2018 r

- rozmowa rekrutacyjna w dniach 14-22 marca 2018 r. (dokładny termin zostanie podany później). Czytaj więcej »

Zmiana godziny dyżuru Prodziekana ds. studenckich

W dniu 9 lutego 2018 r. Prodziekan ds. studenckich dr Paweł Stngret będzie dyżurował w godz. 14.30-16.00.

Zaproszenie na spotkanie naukowe katedr językoznawczych

W środę 31 stycznia o godz. 10:00 w sali 326 odbędzie się cykliczne spotkanie 
katedr językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UKSW.
Czytaj więcej »

Grant z NCN

Miło nam poinformować, że Pani dr hab. Dorota Muszytowska otrzymała grant z NCN w ramach konkursu MINIATURA 1 na pojedyncze zadanie badawcze, na realizację projektu "Socjoretoryczne aspekty Listu Judy".

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach