Rekrutacja uzupełniająca do programu ERASMUS+

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w maju przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca do programu ERASMUS+ na wyjazdy w celu realizacji części programu studiów zagranicą.
Poniżej podajemy kalendarium tej rekrutacji:
1 - 14 maja 2017 r.: składanie wniosków w systemie USOS
17 - 19 maja  2017 r.: egzaminy językowe w SJO
22-26 maja 2017 r.: rozmowy kwalifikacyjne (dokładny termin zostanie podany 15 maja)  Czytaj więcej »

Zaproszenie na wykład p. dr hab. Doroty Muszytowskiej na temat hermeneutyki biblijnej

Koło Naukowe Hermeneutyki Literackiej UKSW zaprasza do wysłuchania wykładu p. dr hab. Doroty Muszytowskiej na temat hermeneutyki biblijnej, który odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 15.00 w sali 229 (Dewajtis, poziom -1).

Sprawozdanie z wizyty studyjnej Profesora Filipe Montargil

Podziękowania

 

Pragniemy niezmiernie serdecznie podziękować kierownictwu Santander Consumer Banku, Księdzu Prorektorowi Prof. Maciejowi Bale, Pani Kwestor mgr Annie Kołcz oraz kierownictwu Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, zwłaszcza Dziekanowi Prof. Kazimierzowi Pawłowskiemu, za możliwość zaproszenia na nasz Uniwersytet z cyklem wykładów Innovation, Technology and Society (60h) Profesora Filipe Montargil ze Szkoły Komunikacji Społecznej i Studiów Medioznawczych Instytutu Politechnicznego w Lizbonie. Także paniom mgr Marcie Jędrasik oraz mgr Paulinie Stawickiej z administracji UKSW za nieocenioną pomoc i cierpliwość okazaną podczas logistycznego przygotowania całej wizyty, a Pani Małgorzacie Wojtczak-Wałachowskiej  za zorganizowanie spotkania z pracownikami dydaktycznymi UKSW. Pragniemy ponadto serdecznie podziękować koordynatorkom  warsztatów terenowych dr Annie Wróblewskiej, mgr Aleksandrze Karkowskiej, mgr Agnieszce Pradze oraz za zorganizowanie spotkania w Muzeum im Fryderyka Chopina mgr Marioli Lekszyckiej.

W imieniu organizatorów

Dr Piotr Dejneka

Koordynator

Czytaj więcej »

Zaproszenie na konferencję

Szczegółowy program konferencji dostępny jest w załączniku

Dziekanat nieczynny 14.04.2017 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 14.04.2017 r. (Wielki Piątek) dziekanat WNH będzie nieczynny.

Promocja książek poświęconych Joannie Pollakównie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na promocję dwóch opublikowanych niedawno książek poświęconych Joannie Pollakównie: rozprawy Wojciecha Kudyby "Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny" oraz tomu zbiorowego "Strony Joanny Pollakówny" pod redakcją Anny Kozłowskiej i Jana Zielińskiego. Spotkanie, połączone z dyskusją, odbędzie się w poniedziałek 24 kwietnia o godzinie 17 w Czytelni Biblioteki Głównej UKSW (Warszawa, ul. Dewajtis 5). Szczegóły przesyłamy w załącznikach.

Łączymy wyrazy szacunku

Anna Kozłowska, Wojciech Kudyba i Jan Zieliński

  Czytaj więcej »

Dyżur Prodziakana ds. studenckich - odwołany

W dniu 21 kwietnia 2017 r. (piątek) dyżur i zajęcia Prodziekana ds. studenckich dra Pawła Stangreta jest odwołany.

Dodatkowy wykład z "Młodej Polski"

Dodatkowy wykład z przedmiotu "Historia literatury polskiej - Młoda Polska" z prof. Dorotą Kielak dla studentów III roku filologii polskiej I stopnia odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. w godzinach 8:00-9:30 w sali 326.

Gala Belfra Roku 2016 - nagrody dla pracowników WNH

Z radością informujemy, że podczas uroczystej Gali Belfra Roku w dniu 23 marca 2017 nagrodę indywidualną w kategorii "Najlepszy Ćwiczeniowiec Roku 2016" z WNH otrzymała Pani dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz z Instytutu Filologii Polskiej, a nagrodę w kategorii "Najlepszy Wykładowca Roku 2016" z WNH Pani prof. Anna Kozłowska z Instytutu Filologii Polskiej.

                                     (Fot. Z. Królikiewicz)                                                                              (Fot. A. Wojtecka)

  prof. UKSW dr hab. Anna Kozłowska                      dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz

Czytaj więcej »

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach