Zajęcia z prof. Mafaldą Gomes z Portugalii

Szanowni  Państwo,  Czytaj więcej »

Środki finansowe dla czasopisma "Colloquia Litteraria"

Zgodnie z decyzją nr 505/P-DUN/2017 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyżeszego Wydział Nauk Humanistycznych otrzymał środki finansowe na lata 2017-2018 w wysokości: 112 805 złotych na zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę pn.: Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Colloquia Litteraria".

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa KOMIZM HISTORYCZNY

Katedra Historii Języka Polskiego IFP UKSW
ma zaszczyt zaprosić do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

KOMIZM HISTORYCZNY
(24-25 października 2017 r.)
Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach

ZAPROSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Czytaj więcej »

"Il Secolo di Franco Fortini"

Z okazji setnej rocznicy urodzin, Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego we współpracy z Włoskim Instytucie Kultury zorganizował sympozjum, w którym wezmą udział uczeni oraz badacze dzieł Franco Fortiniego (Florencja, 1917 - Mediolan 1994), intelektualisty, krytyka i eseisty, jednej z najciekawszych postaci w kulturze Włoch XIX w. Omówione zostaną wielorakie aspekty twórczości Fortiniego, jego warsztat , reminiscencje literackie obecne w jego pracach, powiązania z poezją polską. W dniu 19 maja, na zakończenie obrad, w hołdzie Franco Fortiniemu, zostaną wykonane jego piosenki i odczytane jego wiersze z udziełem studentów laboratorium prowadzonego na UKSW przez Angelę Ottone i Alessandra Borroniego ze spcejalnym udziałem aktorki Karoliny Porcari. Odczytane zostaną również wiersze uczestnika sympozjum, włoskiego poety Fabio Scotto. Informacje w załączeniu.

Czytaj więcej »