Harmonogram zajęć prof. Jana Zielińskiego w lutym 2017

Harmonogram zajęć prof. Jana Zielińskiego w lutym 2017 - do pobrania

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Języka Ojczystego

Oddział Warszawski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
zaprasza na uroczyste spotkanie
z okazji Dnia Języka Ojczystego

Dawna i nowa polszczyzna w słownikach

23 lutego o godz. 13:00, ul. Dewajtis 5
Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Aula Jana Pawła II

Reprezentanci zespołów autorskich pokażą zastosowanie słowników internetowych
i zaproszą do udziału w warsztatach:

  Czytaj więcej »

Zajęcia prof. Jana Zielińskiego w dniu 20 lutego 2017r.

Zajęcia prof. Jana Zielińskiego w dniu 20 lutego 2017r. (poniedziałek):

 

Odwołane: seminarium magisterskie oraz Arcydzieła literatury światowej

 

13.15 – 14.45 - Literatura powszechna – niemieckojęzyczna, sala 328

15.00 – 16.30  Arcydzieła literatury światowej, sala 329

 

Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze letnim 2016/2017

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii  – studia I stopnia – 15.02.2017, godz. 19.00

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej  – studia II stopnia – 15.02.2017, godz. 20.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej – studia I stopnia - 16.02.2017, godz. 19.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej -  studia II stopnia – 16.02.2017, godz. 20.00

III rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej –  studia I stopnia - 17.02.2017, godz. 19.00

Konwersatoria do wyboru – 17.02.2017, godz. 20.00

 

 

II Studencko-doktorancka konferencja „Strategie zarządzania projektami i instytucjami kulturalnymi”.

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami Kultury zaprasza studentów i doktorantów  do zgłaszania referatów na drugą edycję konferencji poświęconej zarządzaniu kulturą. Zarządzanie kulturą jest najczęściej wybieraną przez studentów specjalnością na Kulturoznawstwie na WNH i stąd też pomysł na konferencję, która będzie okazją do zaprezentowania prac i badań doktorantów oraz studentów. Organizatorami konferencji są pracownicy Zakładu Zarządzania Kulturą: dr Anna Wróblewska i Kama Pawlicka  oraz członkowie Koła.

Czytaj więcej »

Erasmus+: Rekrutacja na realizację części studiów za granicą w roku akademickim 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że 1 lutego 2017 r. rusza rekrutacja do programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018. Rejestracja wniosków w systemie USOSweb będzie się odbywała w terminach 1 lutego 2017 r.-21  lutego 2017, godzina 23.59. Egzaminy językowe organizowane przez Studium Języków Obcych UKSW odbywały się będą w dniach 1-3 marca 2017 r. a komisja rekrutacyjna zbierze się w drugim tygodniu marca (termin spotkanie zostanie ogłoszony na stronie WNH). Zachęcamy do zapoznania się z procedurą kwalifikacyjną oraz listą uczelni partnerskich. Czytaj więcej »

Harmonogram zajęć Prof. Jana Zielińskiego (styczeń 2017)

 

Arcydzieła są podzielone na 2 terminy  (3 pierwsze grupy na początku tygodnia oraz 3 drugie grupy w drugiej części tygodnia - każdy student powinien uczestniczyć w zajęciach w dowolnej grupie w I terminie  i w dowolnej  grupie w II terminie)

 

Poniedziałek 23.01 (sala 223)

9.45-11.15 – Seminarium magisterskie (I rok filologii polskiej, studia II stopnia)

11.30-13.00 – Arcydzieła literatury światowej

13.15-14.45 – Literatura powszechna - niemieckojęzyczna

15.00-16.30 – Arcydzieła literatury światowej

 

Wtorek 24.01 (Zajęcia nie odbędą się ze względu na udział prowadzącego w konferencji naukowej)

9.45-11.15 – Arcydzieła literatury światowej Czytaj więcej »

Spotkanie katedr językoznawczych IFP UKSW

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na część naukową spotkania katedr językoznawczych IFP UKSW, w trakcie której wysłuchamy wystąpienia dr Agnieszki Karolczuk pt. "Zmiany we współczesnej polszczyźnie z perspektywy glottodydaktycznej". Zebranie odbędzie się 1 lutego (środa) o godzinie 10.00 w sali 323 (ul. Dewajtis 5).
Z wyrazami szacunku

Joanna Zaucha
sekretarz KWJP

Wizyta studyjna w Nansen Center for Peace and Dialogue w Lillehammer w Norwegii w dniach 9-15 grudnia2016

Dr Piotr Dejneka

Wizyta studyjna w Nansen Center for Peace and Dialogue W Lillehammer w Norwegii w dniach 11-15  grudnia2016.

Finansowanie z puli  Norway Grants (Fundusze Norweskie)

Środki rozdysponowane przez Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY
Numer dokumentu: FSS/2016/SV/W/0139 Czytaj więcej »

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach