Dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk

Uprzejmie informujemy, że ostatni dyżur dr Magdaleny Woźniewskiej-Działak Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk odbędzie się 26 września w godz. 9.00-10.00, pok. 422.


Międzynarodowe sympozjum z cyklu Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech. Polskość w świecie II: Jan Białostocki

 
 
     Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w międzynarodowym sympozjum z cyklu Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech. Polskość w świecie II: Jan Białostocki, organizowanym w ramach umowy bilateralnej z Uniwersytetem w Genui i we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki, które odbędzie się 19 września na kampusie Dewajtis w Auli Muzycznej. 
Program sympozium: załącznik 1, załącznik 2

Stypendia Ministra dla studentów i doktorantów

Szanowni Państwo,

informuję, że zbliża się termin złożenia wniosków o stypendium ministra. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wnioski te przed złożeniem do Ministerstwa muszą zostać pozytywnie zaopiniowane przez Radę Wydziału.

Linki z informacjami:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Zmiana terminu dyżuru prof. Anny Szczepan-Wojnarskiej

Szanowni Państwo,
Zmianie uległ termin dyżuru prof. Anny Szczepan-Wojnarskiej. Dyżur odbędzie się 5 września 2017 r. (wtorek) w godzinach 10:00-12:00, sala 328.

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 5 września do 10 października 2017r.

Dziekanat nieczynny 21 sierpnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. dziekanat WNH będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zaproszenie do udziału w konferencji "Długie życie Jane Austen"

Szanowni Państwo,

w imieniu prof. dr hab. Ewy Paczoskiej i dr Leny Magnone serdecznie Państwa zapraszam do udziału w konferencji Długie życie Jane Austen, która odbędzie się 4-5 grudnia 2017 na Uniwersytecie Warszawskim. Organizatorem konferencji jest Zakład Literatury i Kultury II poł. XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września.

Wszelkie informacje odnajdą Państwo w załączonym dokumencie (--> do pobrania).

Łączę wyrazy szacunku,

mgr Jan Zdunik

sekretarz konferencji

Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej

    Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2016/2017 kierunki: filologia polska i filologia, specjalność filologia klasyczna Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW otrzymały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Dodatkowy termin składania prac licencjackich dla studentów III roku FP

Szanowni Państwo,

W związku z późnymi terminami egzaminów na III roku filologii polskiej termin składania prac licencjackich został przesunięty na 29 czerwca 2017 r. UWAGA! Zmiana terminu dotyczy WYŁĄCZNIE studentów III roku filologii polskiej.

Z wyrazami szacunku

dr Paweł Stangret

Prodziekan ds. studenckich

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach