Kolokwium poprawkowe z GOJP

Szanowni Państwo,

Kolokwium poprawkowe z Gramatyki opisowej języka polskiego (I rok filologii polskiej I stopnia) odbędzie się w piątek

19 maja 2017 r. o godzinie 15:00 w sali 326.

Z poważaniem

dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. UKSW

Konferencja "Język pisarzy VI: akty i gatunki mowy"


   

  Zakład Badań nad Językiem Autorów zaprasza na kolejną, szóstą już konferencję o języku pisarzy, poświęconą tym razem aktom i gatunkom mowy.
Konferencja "Język pisarzy VI: akty i gatunki mowy" odbędzie się
w dniach 11-12 maja br. Miejsce obrad to sala 223 w Łączniku.
Szczegółowy program sesji oraz plakat znajdują się w załącznikach.
 

 

Social media, Innovation and Public Communication - konwersatoria z wykładowcami z Portugalii

Szanowni  Państwo

W dniach 8-16 maja 2017 r. przyjedzie na  Wydział Nauk Humanistycznych z cyklem  wykładów  pt. Strategic Communication in Social Media (30 h) Profesor  Nuno Miguel de Silva Jorge. Ten przedmiot kierowany jest do  osób zainteresowanych problematyką nowych  mediów w przestrzeni społecznej  oraz problematyką nowych  form komunikacji.

Link do rejestracji:

 https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WH-KON-StratComm Czytaj więcej »

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Studenci II - VI roku oraz doktoranci II - IV roku: od 8 maja do 31 maja 2017 r.
Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018, bądź przeniosą się z innej Uczelni: od 20 lipca do 4 sierpnia 2017
Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2016
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
ul. Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów

Dziekanat nieczynny 2 maja 2017 r.

Szanowni Państwo,

2 maja 2017 r. dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych będzie nieczynny. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Rekrutacja uzupełniająca do programu ERASMUS+

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w maju przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca do programu ERASMUS+ na wyjazdy w celu realizacji części programu studiów zagranicą.
Poniżej podajemy kalendarium tej rekrutacji:
1 - 14 maja 2017 r.: składanie wniosków w systemie USOS
17 - 19 maja  2017 r.: egzaminy językowe w SJO
22-26 maja 2017 r.: rozmowy kwalifikacyjne (dokładny termin zostanie podany 15 maja)  Czytaj więcej »

Zaproszenie na wykład p. dr hab. Doroty Muszytowskiej na temat hermeneutyki biblijnej

Koło Naukowe Hermeneutyki Literackiej UKSW zaprasza do wysłuchania wykładu p. dr hab. Doroty Muszytowskiej na temat hermeneutyki biblijnej, który odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 15.00 w sali 229 (Dewajtis, poziom -1).

Sprawozdanie z wizyty studyjnej Profesora Filipe Montargil

Podziękowania

 

Pragniemy niezmiernie serdecznie podziękować kierownictwu Santander Consumer Banku, Księdzu Prorektorowi Prof. Maciejowi Bale, Pani Kwestor mgr Annie Kołcz oraz kierownictwu Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, zwłaszcza Dziekanowi Prof. Kazimierzowi Pawłowskiemu, za możliwość zaproszenia na nasz Uniwersytet z cyklem wykładów Innovation, Technology and Society (60h) Profesora Filipe Montargil ze Szkoły Komunikacji Społecznej i Studiów Medioznawczych Instytutu Politechnicznego w Lizbonie. Także paniom mgr Marcie Jędrasik oraz mgr Paulinie Stawickiej z administracji UKSW za nieocenioną pomoc i cierpliwość okazaną podczas logistycznego przygotowania całej wizyty, a Pani Małgorzacie Wojtczak-Wałachowskiej  za zorganizowanie spotkania z pracownikami dydaktycznymi UKSW. Pragniemy ponadto serdecznie podziękować koordynatorkom  warsztatów terenowych dr Annie Wróblewskiej, mgr Aleksandrze Karkowskiej, mgr Agnieszce Pradze oraz za zorganizowanie spotkania w Muzeum im Fryderyka Chopina mgr Marioli Lekszyckiej.

W imieniu organizatorów

Dr Piotr Dejneka

Koordynator

Czytaj więcej »

Zaproszenie na konferencję

Szczegółowy program konferencji dostępny jest w załączniku

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach