Promocja książki Anny Krasowaskiej "Od Zielonego Balonika do Potem"

Biblioteka i Wydawnictwo UKSW

serdecznie zapraszają na spotkanie promocyjne książki

Anny Krasowskiej

Od Zielonego Balonika do Potem,

które odbędzie się 19 marca o godz. 17.30 w Czytelni Głównej (ul. Dewajtis 5)

Prowadzenie: dr Tomasz Korpysz

  Czytaj więcej »

Wieczór autorski Antoniego Libery

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW,

Biblioteka Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW oraz Koło Literackie Studentów UKSW

 

serdecznie zapraszają na

Wieczór autorski

Antoniego Libery

 

pisarza, tłumacza twórczości Becketta,

a także Hölderlina i Sofoklesa

   Czytaj więcej »

Dodatkowy termin egzaminu poprawkowego ze "Wstępu do nauki o literaturze"

Siostra Profesor Wiesława Tomaszewska wyznaczyła dodatkowy termin egzaminu poprawkowego ze "Wstępu do nauki o literaturze" w dniu 14 marca 2014 r. w sali 322 od godziny 16.30.

Zaproszenie na spotkanie koła naukowego "Popkultury"

 

                        W środę 12 marca o godz. 15.00  odbędzie się pierwsze spotkanie koła "Popkultury".  

          Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sali 210. Zachęcamy również do kontaktu mailowego:                         popkulturauksw@gmail.com. Czytaj więcej »

Rejestrowanie i finansowanie uczelnianych organizacji studenckich w UKSW

Zgodnie z Regulaminem rejestracji i finansowania samorządu studentów, samorządu doktorantów oraz innych uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich § 27 ust. 1 informuję, że termin składania wniosków biorących udział w drugiej turze trybu konkursowego upływa 10 marca 2013 r. o godzinie 15:00. Komplet dokumentów zawierający opis inicjatywy wraz z załącznikiem, o którym mowa w Regulaminie rejestrowania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora nr 11/2014 z 17 lutego 2014 r., należy dostarczyć w dwóch wersjach: papierowej do Działu Kształcenia (pok.

Zaproszenie na spotkanie koła naukowego

W dniu 11.02.2014 r. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Koła Badań nad Kulturą, Literaturą i Historią Żydów Polskich Ha-Chokrim. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do sali 409 (Nowy Budynek, poziom +1).

Dyżur Prodziekana ds. studenckich dra Tomasza Korpysza - odwołany

 W dniu 3 marca 2014 r. dyżur Prodziekana ds. studenckich dra Tomasza Korpysza jest odwołany.

 

Zarządzenie Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji i finansowania organizacji studenckich i doktoranckich

Szanowni Państwo,
W dniu 17 lutego zostało podpisane nowe zarządzenie Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji i finansowania Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz innych uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Pierwszy tegoroczny termin składnia wniosków przez organizacje studenckie w celu uzyskania dofinansowania ? 10.03.2014 (wnioski składa się w Dziale Kształcenia).
Szczegóły na stronie http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/organizacje-studenckie-i-doktoranckie

Ankieta oceny zajęć

Szanowni Państwo!

Jak zwykle po zakończeniu semestru mają Państwo możliwość ocenienia zajęć, w których Państwo uczestniczyli. Ankieta jest dostępna w systemie USOS, na indywidualnym koncie każdego z Państwa. Obecna ankieta jest nieco bardziej rozbudowana niż poprzednie, zaproponowano też większą skalę ocen. Czytaj więcej »

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach