Podział na grupy dziekańskie

Podział na grupy dziekańskie dla I roku I stopnia:

FILOLOGIA POLSKA

1. grupa Ad - Le

2. grupa - Ła - Sk

3. grupa - Sł - Że

 

KULTUROZNAWSTWO

1. grupa - An - Gz

2. grupa - Ha - Lk

3. grupa - Łu - Po

4. grupa - Ra - Żó

 

FILOLOGIA WŁOSKA 

1. grupa - Ad - Fo

2. grupa - Gł - Li

3. grupa - Ma - Pt

4. grupa - Ra - Żu

Termin pierwszych zajęć z konwersatorium "Twórczość Bolesława Prusa"

Pierwsze zajęcia w ramach konwersatorium "Twórczość Bolesława Prusa", prowadzonego przez Panią prof. Barbarę Bobrowską, odbędą się 13 października 2016 r.

Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2016/2017

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii  – studia I stopnia – 30.09.2016, godz. 20.00

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej  – studia II stopnia – 30.09.2016, godz. 21.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej – studia I stopnia - 01.10.2016, godz. 18.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej -  studia II stopnia – 02.10.2016, godz. 18.00

III rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej –  studia I stopnia - 02.10.2016, godz. 19.00

KONWERSATORIA WNH - 02.10.2016, godz. 19.00

Podpięcie przedmiotów w systemie USOS

Szanowni Państwo,
przypominam o konieczności rozliczenia roku akademickiego 2015/2016, co umożliwi wpisanie Państwa na dalszy tok studiów.

Przypominam, że do obowiązków studenta należy PODPIĘCIE PRZEDMIOTÓW W SYSTEMIE USOS.

Instrukcja dotyczącą podpięć -->> pobierz
Proszę o  uzupełnienie podpięć z semestru zimowego i letniego 2015/2016 oraz zgłoszenie programu do rozliczenia.

Z wyrazami szacunku
Paweł Stangret

 

Zawiadomienie o obronie doktorskiej mgr Aleksandry Niemirycz

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

10 października 2016 r. (poniedziałek), godz. 14:00, sala 223

(po Radzie Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie)

w Budynku Łącznika na campusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5

odbędzie się

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgr Aleksandry Niemirycz

 


Tytuł rozprawy: Czytaj więcej »

Grant na wizytę studyjną dla mgr Kamy Pawlickiej i dr Tomiry Chmielewskiej-Ignatowicz

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało grant na wizytę studyjną w Islandii mgr Kamie Pawlickiej i dr Tomirze Chmielewskiej-Ignatowicz z Wydziału Nauk Humanistycznych. Partnerem projektu jest Narodowy Teatr Islandii w Reykjaviku. Wizyta potrwa od 25 do 29 września.
 

Spotkanie katedr językoznawczych IFP UKSW

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na część naukową spotkania katedr językoznawczych IFP UKSW, w trakcie której wysłuchamy wystąpienia dr Katarzyny Doboszyńskiej-Markiewicz pt. "Cechy formalne i znaczeniowe przymiotnikowych linguistic hedges". Zebranie odbędzie się 30 września (piątek) o godzinie 11. w sali 322 (ul. Dewajtis 5).

Z wyrazami szacunku

Joanna Zaucha
sekretarz KWJP

Czytaj więcej »

Możliwość i konieczność w kulturze

      

(27 września 2016 r., UKSW, ul Dewajtis 5,

Nowy Budynek, parter, s. 313 )

10.00 – rozpoczęcie konferencji

10.10-10.40 – prof. dr hab. Edward Kasperski (UW),

Kategoria możliwości w myśli i pisarstwie Sørena Kierkegaarda

10.40-11.00 – dr hab. Dominika Budznowska-Weglenda (UKSW),

Możliwość stania ponad koniecznością (na podstawie wybranych pism Seneki-stoika)      

11.00-11.30 – dyskusja i przerwa na kawę

11.30-11.50 – Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny (KUL),

Między możliwością a koniecznością zbawienia. Dylematy współczesnej soteriologii

 

Czytaj więcej »

Informacje na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów w roku 2016/2017

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację nt. stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.

Szczegóły znajdują się na stronie Ministerstwa.

  • Wnioski mogą być składane do 6 października
  • Wniosek musi być zaopiniowany przez Radę Wydziału.

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach