Religion as a source and remedy of evil.

Wydział Nauk Humanistycznych i Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

zapraszają na wykład prof. Gerardo Cunico z Uniwersytetu w Genui

 poświęcony tematowi

Religion as a source and remedy of evil.

Wykład odbędzie się w dn. 12 października 2016 r . o godz. 11.00  (campus Dewajtis, sala 223).

Po wykładzie przewidziana jest dyskusja.

Spotkanie poprowadzi Ks. Rektor Maciej Bała.

 

Wizyta studyjna w Islandii

W dniach 25.09.2016 - 29.09.2016 mgr Kama Pawlicka i dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz z Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW oraz mgr Katarzyna Smagieł, pracownik Centrum Inicjatyw Rozwojowych, które jest  odpowiedzialne za prawidłowe procedury w aplikowaniu o środki zewnętrze, m.in. z Mechanizmów Norweskich, zrealizowały wizytę studyjną w Islandii, w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej - program „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” (w oparciu o Mechanizm Finansowy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014), ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Narodowym Teatrze Islandii w  Reykjaviku. Uczestniczki wizyty zapoznały się z historią, organizacją i strukturą Teatru Narodowego w Reykjaviku, który jest jedną z najważniejszych instytucji kultury w Islandii. Ponadto poznały misję i wizję Teatru, zasady finansowania przez państwo, zaznajomiły się z planami, doborem sztuk w sezonie artystycznym, bieżącymi działaniami marketingowymi oraz z zasadami współpracy z fundacjami wspierającymi chorych onkologicznie. Przedmiotem dyskusji w gronie dyrekcji teatru i w gronie pracowników Uniwersytetu była także dalsza współpraca z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW.

Czytaj więcej »

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego, dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych

W najbliższy piątek, 7 października Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zainauguruje Rok Akademicki 2016/2017. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński.

Przypominamy, iż zgodnie z harmonogramem roku akademickiego piątek (7 X) jest dniem wolnym od zajęć na studiach stacjonarnych.

Wizyta studyjna w ramach funduszu FSS w katolickiej szkole podstawowej w Stavanger (Norwegia)

W dniach 28.09.2016-2.10.2016 prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba zrealizował wizytę studyjną w ramach funduszu FSS w katolickiej szkole podstawowej w Stavanger (Norwegia). Zapoznał się z organizacją i strukturą szkoły, zaproponował nauczycielom języka polskiego kilka innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, które następnie zostały przetestowane podczas lekcji. Dokonano obserwacji tych eksperymentalnych zajęć, przeprowadzono ich ewaluację. Przedmiotem dyskusji w gronie zarządu szkoły i w gronie nauczycielskim była także dalsza współpraca z polonistyką UKSW.

Jubileusz 70-lecia Profesora Jerzego Dumy

Szanowni Państwo,

w imieniu Dyrekcji Instytutu Slawistyki PAN oraz Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW przesyłam Państwu zaproszenie na uroczystość związaną z obchodami jubileuszu 70-lecia Profesora Jerzego Dumy, która odbędzie się 21 października br. w Warszawie.

PROGRAM SPOTKANIA

Uprzejmie proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 18 października.

Z wyrazami szacunku Czytaj więcej »

Seminarium dla studentów I roku II stopnia filologii polskiej

Szanowni Państwo,

zapraszam studentów I roku studiów magisterskich filologii polskiej na seminarium magisterskie poświęcone literaturze romantyzmu, literaturze XX wieku, teorii literatury oraz estetyce literackiej. Zajęcia odbędą się w poniedziałki o godz. 9.45 w domku nr 3.

 

Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska

Podział na grupy dziekańskie

Podział na grupy dziekańskie dla I roku I stopnia:

FILOLOGIA POLSKA

1. grupa Ad - Le

2. grupa - Ła - Sk

3. grupa - Sł - Że

 

KULTUROZNAWSTWO

1. grupa - An - Gz

2. grupa - Ha - Lk

3. grupa - Łu - Po

4. grupa - Ra - Żó

 

FILOLOGIA WŁOSKA 

1. grupa - Ad - Fo

2. grupa - Gł - Li

3. grupa - Ma - Pt

4. grupa - Ra - Żu

Termin pierwszych zajęć z konwersatorium "Twórczość Bolesława Prusa"

Pierwsze zajęcia w ramach konwersatorium "Twórczość Bolesława Prusa", prowadzonego przez Panią prof. Barbarę Bobrowską, odbędą się 13 października 2016 r.

Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2016/2017

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii  – studia I stopnia – 30.09.2016, godz. 20.00

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej  – studia II stopnia – 30.09.2016, godz. 21.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej – studia I stopnia - 01.10.2016, godz. 18.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej -  studia II stopnia – 02.10.2016, godz. 18.00

III rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej –  studia I stopnia - 02.10.2016, godz. 19.00

KONWERSATORIA WNH - 02.10.2016, godz. 19.00

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach