aktualności

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO DLA STUDENTÓW I ROKU FILOLOGII POLSKIEJ I KULTUROZNAWSTWA (STUDIÓW I i II STOPNIA) ODBĘDZIE SIĘ 30 września 2017 r. (sobota) w sali 326

g. 9.00 – 11.00 Szkolenie BHP i ergonomia - dla studentów filologii polskiej I roku studiów II stopnia, którzy wybrali specjalizację nauczycielską i dla studentów II i III roku filologii polskiej studiów pierwszego stopnia oraz dla II roku studiów II stopnia (specjalizacja nauczycielska)
 

g. 11.15 - spotkanie z przedstawicielem Samorządu Studentów UKSW i szkolenie (dla wszystkich rozpoczynających studia)

g. 12.30 - uroczyste rozpoczęcie z udziałem Dziekana WNH
g. 13.45 - szkolenie BHP dla wszystkich rozpoczynających studia (obecność obowiązkowa!)

Pierwsze zajęcia na studiach niestacjonarnych odbędą się w dniach 6-8 października 2017 r.

 

 

 

 

ZJAZD - SESJA EGZAMINACYJNA

24 czerwca dziekanat WNH będzie nieczynny

24 czerwca (sobota) odbędzie się dyżur dla studentów niestacjonarnych Pani dr Magdaleny Woźniewskiej-Działak, która pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk na WNH,  od godz. 11.30 w dziekancie WNH.

ZJAZD (2,3,4 czerwca)

3 czerwca (sobota) odbędzie się dyżur dla studentów niestacjonarnych Pani dr Magdaleny Woźniewskiej-Działak, która pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk na WNH w godz. 11.30 -13.00 w dziekancie WNH.

3 czerwca (sobota) w godz. 11.30 -13.00 w sali 314 (dziekanat) odbędzie się dyżur Pani dr Anny Krasowskiej - kierownika studiów niestacjonarnych WNH

ZJAZD (19, 20, 21 maja)

Odwołane zajęcia:

19 maja odwołuje zajęcia:

 • dr Evangelina Skalińska: Komunikacja kulturowa XIX w.

21 maja odwołuje zajęcia:

 • dr hab. Joanna Zajkowska: Seminarium magisterskie

ZJAZD (5,6,7 maja)

Odwołane zajęcia:

6 maja odwołuje zajęcia:

 • mgr Monika Jazownik: Poetyka literacka – poetyka intersemiotyczna

7 maja odwołuje zajęcia:

 • dr Małgorzata Majewska: Gramatyka historyczna języka polskiego, Seminarium magisterskie
 • dr Anna Krasowska: Seminarium licencjackie 

ZJAZD (21,22,23 kwietnia)

22 kwietnia (sobota) odbędzie się dyżur dla studentów niestacjonarnych Pani dr Magdaleny Woźniewskiej-Działak, która pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk na WNH w godz. 12.30 -13.30 w dziekancie.

Odwołane zajęcia:

21 kwietnia odwołuje zajęcia:

 • mgr Artur Fijałowski: Metodyka nauczania literatury i języka polskiego w szkole podstawowej

22 kwietnia odwołuje zajęcia:

 • mgr Artur Fijałkowski: Metodyka nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, Metodyka nauczania j.polskiego w gimnazjum

ZJAZD (31marca, 1,2 kwietnia)

Odwołane zajęcia:

1 kwietnia odwołuje zajęcia:

 • dr Barbara Niebelska-Rajca: Warsztat kulturoznawcy, Wstep do kulturoznawstwa
 • dr Piotr Jakubowski: Kanony kulturowe – wzory kulturowe, Ikony wyobraźni zbiorowej,    seminarium magisterskie

2 kwietnia odwołuje zajęcia:

 • mgr Robert Liszewski: lektoraty języka angielskiego

ZJAZD (17,18,19 marca)

18 marca dyżur Prodziekana WNH dra Pawła Stangreta jest odwołany

Odwołane zajęcia:

18 marca odwołuje zajęcia:

 • dr Iwona Misiak: Warsztat redaktora
 • dr Paweł Stangret: Wiedza o kulturze, Seminarium licencjackie

ZJAZD (3,4,5 marca)

Odwołane zajęcia:

3 marca odwołuje zajęcia:

 • mgr Dorota Dąbrowska:  Analiza i interpretacja tekstów kultury

4 marca odwołuje zajęcia:

 • dr Aleksandra Burek: Podstawy dialogu i polilogu kultur

5 marca odwołuj zajęcia:

 • dr Anna Krasowska: Seminarium licencjackie (zajęcia zostaną odpracowane 19 marca)

IX ZJAZD (17,18,19 lutego)

Prodziekan ds. studenckich dr Paweł Stangret będzie miał dyżur dla studentów niestacjonarnych w soboty zjazdowe o godz. 15.00-16.45 sala 314 (Dziekanat WNH)

uwaga! Studenci I i II roku kulturoznawstwa studiów drugiego stopnia

Ostatni dyżur Pani mgr Grażyny Samulskiej dla studentów w roku ak. 2016/2017 w celu zaliczenia zajęć z Autoprezentacji. Podstaw negocjacji i komunikacji w środkach masowego przekazu odbędzie się 26 lutego o godz. 13.00 w sali 321.

Odwołane zajęcia:

17 lutego odwołuje zajęcia:

 •  dr Wojciech Kaliszewski

18 lutego odwołuje zajęcia:

 • mgr Dobromiła Skalska-Tittel
 • dr Monika Myszor-Ciecieląg
 • dr Tomasz Malowaniec
 • mgr Magdalena Partyka
 • dr Anna Wróblewska 
 • dr Sebastian Żurowski
 • dr Grzegorz Marzec
 • mgr Monika Jazownik
 • dr Barbara Niebelska-Rajca
 • mgr Dorota Dąbrowska

19 lutego odwołuje zajęcia:

 • prof. Maria Starnawska: Historia Polski
 • mgr Jacek Miler
 • mgr Robert Liszewski

VIII ZJAZD (27,28, 29 stycznia)

Odwołane zajęcia:

29 stycznia odwołuje zajęcia

 • prof. Maria Starnawska: Historia Polski
 • dr Marcin Jewdokimow: Antropologia współczwsności, seminarium licencjackie, Socjologia    W związku z odwołaniem seminarium licencjackiego przez dra Jewdokimowa odbędą się dodatkowe zajęcia z Panem Jackiem Milerem

VII ZJAZD (13,14,15 stycznia)

Odwołane zajęcia:

14 stycznia odwołuje zajęcia

 • dr Joanna Pietrzak-Thebault: Wielkie kultury świata, Komunikacja kulturowa epok dawnych (ćwiczenia) - w związku z tym dla studentów I roku kulturoznawstwa  odbędą się dodatkowe zajęcia z poetyki z Panią mgr M. Jazownik  

15 stycznia odwołuje zajęcia

 • dr Marcin Jewdokimow: Antropologia współczesności – ćwiczenia i wykład, Seminarium licencjackie, Podstawy socjologii
   

VI ZJAZD (16,17,18 grudnia)

Odwołane zajęcia:

18 grudnia odwołują zajęcia:

 • mgr Jacek Miler: Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym (ćwiczenia)

V ZJAZD (9,10,11 grudnia)

11 grudnia o godz. 11.30 odbędą się dodatkowe zajęcia z Dialektologii dla studentów I roku filologii polskiej studiów II stopnia z Panią dr Anną Krasowską

Odwołane zajęcia:

11 grudnia odwołują zajęcia:

 • mgr Łukasz Kucharczyk: Poetyka, Teoria literatury                                                                                  W związku z tym zajęcia z HLP-współczesność z Panem Jakubem Jurkowskim odbędą się o godz. 9.45 (udział w Konferencji naukowej WNH sala 116,poziom -2 Nowy Gmach), następnie zajęcia z Warsztatu redaktora i Dysleksji rozwojowej odbędą się od godz. 11.30       Zajęcia z prof. Marią Starnawską z Historii Polski dla I roku  odbędą się od godz. 11.30                                                                

IV ZJAZD (25,26,27 listopada)

Odwołane zajęcia:

26 listopada odwołują zajęcia:

 • dr Magdalena Kowalska: Podstawy antropologii (ćwiczenia)            
 • mgr Monika Jazownik: Propedeutyka wiedzy o muzyce, Poetyka literacka – poetyka intersemiotyczna

W zwiazku z nieobecnością Pani mgr Moniki Jazownik zajęcia z Wielkich kultur świata z Panią dr Joanną Pietrzak-Thebault dla II i III roku rozpoczną się od godz. 9.00 w sali 405

 • dr Piotr Jakubowski odwołuje zajęcia od godz. 13.30 (wcześniejsze zajęcia odbędą się)

27 listopada odwołują zajęcia:

 • mgr Jacek Miler: Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • mgr Daria Rybicka: lektorat j.angielskiego

III ZJAZD (4,5,6 listopada)

Odwołane zajęcia:

5 listopada odwołują zajęcia:

 • mgr Artur Fijałkowski: Podstawy dydaktyki, Metodyka nauczania literatury i języka polskiego w szkole podstawowej
 • dr Anna Krasowska: Dialektologia, Seminarium licencjackie

6 listopada odwołują zajęcia:

 • dr Iwona Misiak:  Warsztat redaktora i problemy typografii

 

 

II ZJAZD  (21,22.23 października)

Odwołane zajęcia :

21 października odwołują zajęcia:

 • mgr Jakub Jurkowski: Wprowadzenie do współczesności
 • dr Wojciech Kaliszewski: HLP – literatura dawna (wykład), Literatura współczesna wobec literatury dawnej (ćwiczenia)
 • mgr Łukasz Cybulski: HLP – literatura dawna (ćwiczenia)                                                                 

22 października odwołują zajęcia:

 • dr Joanna Pietrzak-Thebault - Wielkie kultury świata    Komunikacja kulturowa epok dawnych (ćwiczenia)

23 października odwołują zajęcia:

 • mgr Jakub Jurkowski - HLP-współczesność

 I ZJAZD  (7,8,9 października)

I Odwołane zajęcia:

7 października odwołują zajęcia:

 • prof. Beata Obsulewicz-Niewńska: seminarium magisterskie, HLP-Pozytywizm
 • prof. Andrzej Tyszczyk: Główne problemy estetyki współczesnej: wykład i ćwiczenia

8 października oswołują zajęcia:

 • mgr Monika Jazownik; Propedeutyka wiedzy o muzyce, Poetyka intersemiotyczna
 • dr Magdalena Kowalska: Podstawy antropologii

9 października odwołują zajęcia:

 • mgr Jacek Miler: Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym

II Plany zajęć wraz z przydzielonymi salami dostępne są w zakładce "plan zajęć". Wszelkie uwagi o zmianach w planie podczas zjazdu umieszczane są na bieżąco w gablocie w korytarzu głównym (przy dziekanacie).

III Studentom I roku obu kierunków i stopni przypominamy o wyborze starosty i zgłoszeniu go (imię, nazwisko, adres mailowy, telefon) w dziekanacie oraz o podaniu adresu mailowego roku. Starosta roku pełni funkcję przedstawiciela w kontaktach z opiekunem roku i władzami wydziału.

Życzymy przyjemnego i owocnego studiowania


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO DLA STUDENTÓW I ROKU FILOLOGII POLSKIEJ I KULTUROZNAWSTWA (STUDIÓW I i II STOPNIA) ODBĘDZIE SIĘ
1 października 2016 r. (sobota)

g. 10.00 - uroczyste rozpoczęcie z udziałem Dziekana WNH, prof. Kazimierza Pawłowskiego
g. 11.00 - spotkanie z przedstawicielem Samorządu Studentów UKSW i szkolenie
g. 12.00 - szkolenie BHP (obecność obowiązkowa!)

Pierwsze zajęcia na studiach niestacjonarnych odbędą w dniach 7-9 października 2016 r.
 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach