Struktura

1. Katedra Kultury XX i XXI wieku

Opis Katedry

Kierownik Katedry: p.o. dr Marcin Jewdokimow

Członkowie:

Dr Paweł Kuciński

 

Zakład Badań Regionalistycznych

Dr Magdalena Złocka-Dąbrowska                     

 

2. Katedra Teorii Kultury i Międzykulturowości

Kierownik Katedry: prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico

Członkowie:

Mgr Dorota Dąbrowska

Dr Piotr Dejneka

Dr Piotr Jakubowski

Dr Magdalena Woźniewska-Działak

3. Katedra Języka i Kultury Włoch

Kierownik: p.o. dr Leonardo Masi

Członkowie:

prof. UKSW dr hab. Federico Della Corte

dr Ewa Nicewicz-Staszowska

dr Olga Broniś

dr Małgorzata Ślarzyńska

dr Raul Bruni

mgr Roberto Peresin

 

4. Zakład Zarządzania Kulturą

Kierownik: dr Magdalena Ślusarska

Członkowie: 

Mgr Kama Pawlicka

Dr Anna Wróblewska

 

5. Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów

Kierownik Katedry: prof. UKSW  Brygida Pawłowska-Jądrzyk

Członkowie:

Dr Agnieszka Smaga

 

6. Katedra Muzeologii

Kierownik: prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak

Członkowie:

prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski

dr Beata Skrzydlewska

dr Anna Wiśnicka

 

 

 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach