Rada Wydziału Nauk Humanistycznych

prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
dr Paweł Stangret, Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

dr hab. Dorota Muszytowska, Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-ChachulskaDyrektor Instytutu Filologii Polskiej
prof. UKSW dr hab. Beata Gaj, Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa

prof. dr hab. Barbara Bobrowska

dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski

prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico

prof. dr hab. Krzysztof Dybciak

prof. UKSW dr hab. Ewa Dzięgiel

prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler

prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska

prof. UKSW dr hab. Jacek Kopciński

dr hab. Anna Kozłowska

prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba

prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski

prof. UKSW dr hab. Mieczysław Mejor

prof. dr hab. Piotr Mitzner

prof. UKSW dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski

prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak

prof. UKSW dr hab. Jerzy Sikora

dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska

prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska

dr hab. Katarzyna Taras

s. prof. UKSW dr hab. Wiesława Tomaszewska

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak

prof. UKSW dr hab. Jan Zieliński

Przedstawiciele asystentów i adiunktów:

Dr Filip Doroszewski

Dr Katarzyna Jażdżewska

Dr Marcin Jewdokimow

Dr Tomasz Korpysz

Dr Anna Krasowska

Mgr Kama Pawlicka

Dr Joanna Zajkowska

Dr Joanna Zaucha

 

Przedstawiciele administracji Wydziału:

Mgr inż. Tatiana Frydrych, Kierownik Dziekanatu

Mgr Elżbieta Kołodziej

Mgr Mirosława Oniszczuk


 

Przedstawiciele studentów:

Matueusz Baran
Katarzyna Bernardelli
Klaudia Cichońska
Dominika Dąbrowska
Krystian Łukaszewicz
Katarzyna Małek
Dominika Ostrowska
Maciej Pajączkowski

Karolina Rempalska

 
Przedstawiciel doktorantów:
 
Łukasz Kucharczyk
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach