Piotr Jakubowski, dr

IMIĘ I NAZWISKO: Piotr Jakubowski                                                      

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE:
- Wicedyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
- Adiunkt w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowości

ADRES E-MAIL: pjakubowski@ymail.com   


WYKSZTAŁCENIE

Doktorat:
2013, Instytut Kulturoznawstwa UAM, tytuł pracy: Narracyjne i antynarracyjne modele egzystencji w naukach humanistycznych i praktyce literackiej

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Semiotyka kultury, kultura wizualna, netnografia, międzykulturowość.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2015

O dobrej literaturze, „Zeszyty Naukowe CBES” 2015, nr 13/14, „Fenomen dobra”, red. A. Grzegorczyk, P. Jakubowski, Poznań 2015, s. 343-364.

2 x 6 – 6 = 6. Na tropie zbrodni istnienia, w: Katedra Bolaño. Szkice krytyczne, red. W. Charchalis, A. Żychliński, Poznań 2015, s. 85-103.

2014

Piknik pod wiszącym krzyżem, czyli o karnawalizacji, współczesnych profanacjach artystycznych i „czymś jeszcze”, „Studia Kulturoznawcze” 2014, nr 2(6), „Apokryficzność, świętokradztwo, panmitologizm”, red. M. Jankowska, s. 47-68.

Niepokój Sartre’a, trwoga Abrahama, pies Dostojewskiego. Od tragizmu wyboru do egzystencjalnej hermeneutyki i powieściowej „mądrości niepewności”, „Załącznik Kulturoznawczy” 2014, nr 1, s. 369-395.

Odnaleźć phronesis w aisthesis. Paul Ricoeur wobec samotności wyboru i działania, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2014, nr 12, W kręgu samotności, red. A. Kaczmarek, A. Kulig. K. Machtyl.

La narration en tant que modèle de l'existence: problèmes et réticences, w: Croyance – Vérité – Mensonge, red. B. Kędzia-Klebeko, M. Bajer, P.-F. Weber, N. Przybylska, A. Kricka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 127-136.

 

2013

Narracyjność (z punktu widzenia semiotyki kultury), „Studia Kulturoznawcze” 2013, nr 1(3), Semiotyka kultury, red. M. Kościańczuk, R. Koschany, s. 45-66.

 

Opowieść mądrości. Rzecz o narracyjnych zakończeniach, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2013, nr 10, Fenomen mądrości, red. E. Adamiak, A. Grzegorczyk, P. Jakubowski, s. 185-203.

 

K & Co. W kręgu literatury niekonsekwentnej, w: Wielcy artyści ucieczek. Eseje krytyczne o „Życiu i czasach Michaela K” J.M. Coetzeego w trzydziestą rocznicę publikacji powieści, red. P. Jakubowski, M. Jankowska, Ha!art, Kraków 2013, s. 189-212.

 

Wielkie traktaty o doznawaniu: „Księga niepokoju” F. Pessoi i „Życie i czasy Michaela K” J.M. Coetzeego, w: Powinowactwa Pessoi. Szkice krytyczne, red. J. Roszak. A. Żychliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 119-148.

 

STRONY INTERNETOWE

https://uksw.academia.edu/PiotrJakubowski

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach