Erasmus +

Koordynator Wydziałowy programu LLP-Erasmus jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu.

W roku akademickim 2016/2017 funkcję tę sprawuje dr Anna Zajchowska.

kontakt: a.zajchowska@uksw.edu.pl;

dyżur: poniedziałek 10.15-11.15, sala 112 (nowy budynek)

 

Erasmus Coordinator at the Faculty of Humianities: Anna Zajchowska PhD

contact: a.zajchowska@uksw.edu.pl

office hours: Monday 10:15-11:15 a.n., room 112 (new building)

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach